Брой 7 (264), 10-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

КЗК прие анализ на конкурентната среда в сектора на дистрибуция на нови МПС, оригинални резервни части и сервизни услуги


В рамките на секторния анализ Комисията за защита на конкуренцията проучи съществуващите в България мрежи за дистрибуция на нови МПС, оригинални резервни части и сервизни услуги, които са създадени от производителите на МПС и упълномощените от тях вносители за територията на страната. В рамките на проучването КЗК установи данни за наличието на някои практики, прилагани в рамките на мрежите за дистрибуция, които могат да нарушат конкурентната среда в сектора на дистрибуция на нови МПС, резервни части и сервизни услуги.

 Събраните от КЗК данни показват, че някои от вносителите налагат определени ограничения на упълномощените от тях дилъри и сервизи - като например задължението да не се извършва дистрибуция на конкурентни марки нови МПС - в някои случаи до 2 г. след прекратяване на договора; прилагане на количествени критерии за достъп на независими дружества до мрежите на упълномощените сервизи и изискване към тези дилъри да продават и нови МПС; ограничение на дилърите и сервизите да продават извън определения им район на дейност; ограничения за упълномощените сервизи да обслужват конкурентни марки МПС или да продават резервни части еквивалентно качество и изисквания към клиентите да използват само упълномощени сервизи в гаранционния период; договорни клаузи, при които вносителят определя минимални цени при продажбата на нови МПС.

КЗК предлага мерки за подобряване на конкурентната среда на посочените пазари, които предвиждат премахване на количествените изисквания за достъп на независими сервизи до мрежите на упълномощените сервизи и стриктно прилагане на самостоятелни договори във връзка с дистрибуцията на нови МПС и сервизни услуги; отмяна на прилаганите ограничения при ценообразуването на нови МПС, резервни части и сервизни услуги чрез определяне на фиксирани или минимални цени; отмяна на прилаганите ограничения за извършване на конкурентна дейност при дистрибуцията на конкурентни марки МПС и използването на резервни части с еквивалентно качество; отмяна на прилаганите ограничения за активни продажби извън определените дилърски територии, както и активни продажби в други държави членки на ЕС.

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП бяха представени възможностите за инвестиции в Костинброд
Разработена е амбициозна програма за развитие на града и региона Още
Продължават добрите практики в сътрудничеството на БТПП с Посолството на Народна Република Китай
И тази година двама представители от нашата страна ще бъдат изпратени на обучение в Китай Още
Нови членове на БТПП
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Анализ на финансовото изпълнение на оперативните програми за изминалата 2012
Основната цел е до края на тази година да са платени не по-малко от 65% от общия бюджет на оперативните програми Още
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
Определени са процедурите за осъществяване на публично-частно партньорство
Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за публично-частното партньорство Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Международен панаир за хранително-вкусова промишленост в Бари – Италия
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Подаване на декларация за дължими данъци, удържани за доходи начислени/изплатени през 2012 г. и подлежащи на внасяне след 01.01.2013 г.
Задължените лица получават право да избират поредността на погасяване на публичните си задължения
Предвидена е възможност задължените лица да могат да заявят желание за погасяване на вноски за периоди преди 2005 г. с цел запазване на осигурителните им права Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК прие анализ на конкурентната среда в сектора на дистрибуция на нови МПС, оригинални резервни части и сервизни услуги
Предлагат се мерки за подобряване на конкурентната среда на посочените пазари Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европа разгръща предприемаческия си потенциал за възстановяване на растежа
Образованието по предприемачество е стимул за създаването на повече нови дружества Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенцията по вписванията