Брой 7 (264), 10-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Анализ на финансовото изпълнение на оперативните програми за изминалата 2012


Изминалата 2012 година е рекордна по договаряне, по изплащане и по възстановяване на средства от ЕС. Само миналата година са договорени една трета от парите по оперативните програми. За сравнение за периода от 2007 до 2010 г. включително са договорени почти същите средства. Това стана ясно по време на провелата се днес пресконференция за усвояването на европейските пари до момента.

Първенецът сред оперативните програми с най-много платени и възстановени средства е ОП "Транспорт”. При нея процентът на платените средства е 45 на сто, а са възстановени 40,38%. Най-зле се представя "Околна среда” (18% платени и 9,95% възстановени).

Причините за лошото представяне на втората програма са няколко, изтъкна Дончев. ОП "Околна среда” не е тръгнала по най-добрият начин. Имало е нередности по първите проекти. Освен това инвестициите във води са технически сложни. Водните проекти са и много скъпи - понякога те надвишават няколко пъти годишния бюджет на съответната община. Министърът потвърди, че ще 51 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) няма да бъдат усвоени. Причините са късният старт на програмата и ниският интерес към аргоекологичните мерки, според Дончев.

Томислав Дончев подчерта, че минималната цел на страната до края на 2013 трябва да бъде достигане на обем плащания не по-малък от 65%. Сред останалите предизвикателства за годината той открои подготовката на оперативните програми за следващия програмен период, преговорите за договора за партньорство с ЕК и приемането на Закон за управление на средствата от ЕС, който да гарантира интегриран характер на всички мерки и проекти и устойчивост на системата за управление и контрол на средствата. „Разчитам до средата на тази година да имаме одобрена многогодишна финансова рамка и пълна яснота с какъв ресурс ще можем да оперираме в следващия програмен период. Убеден съм, че системата е достатъчно устойчива и дори саморегулираща се и искрено вярвам, че предстоящите парламентарни избори няма да имат негативен резултат върху нея", заяви Томислав Дончев.

Финансовите резултати за изпълнението на Оперативните програми се публикуват и обновяват на месечна база до 10-то число за предходния месец на единния информационен портал Eufunds.bg. Регулярни справки в края на всеки месец можете да откриете на: http://eufunds.bg/bg/page/766

Анализ на финансовото изпълнение на оперативните програми за 2012 г. Обучение за работа с публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН), 10 януари 2013 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП бяха представени възможностите за инвестиции в Костинброд
Разработена е амбициозна програма за развитие на града и региона Още
Продължават добрите практики в сътрудничеството на БТПП с Посолството на Народна Република Китай
И тази година двама представители от нашата страна ще бъдат изпратени на обучение в Китай Още
Нови членове на БТПП
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Анализ на финансовото изпълнение на оперативните програми за изминалата 2012
Основната цел е до края на тази година да са платени не по-малко от 65% от общия бюджет на оперативните програми Още
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
Определени са процедурите за осъществяване на публично-частно партньорство
Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за публично-частното партньорство Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Международен панаир за хранително-вкусова промишленост в Бари – Италия
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Подаване на декларация за дължими данъци, удържани за доходи начислени/изплатени през 2012 г. и подлежащи на внасяне след 01.01.2013 г.
Задължените лица получават право да избират поредността на погасяване на публичните си задължения
Предвидена е възможност задължените лица да могат да заявят желание за погасяване на вноски за периоди преди 2005 г. с цел запазване на осигурителните им права Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК прие анализ на конкурентната среда в сектора на дистрибуция на нови МПС, оригинални резервни части и сервизни услуги
Предлагат се мерки за подобряване на конкурентната среда на посочените пазари Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европа разгръща предприемаческия си потенциал за възстановяване на растежа
Образованието по предприемачество е стимул за създаването на повече нови дружества Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенцията по вписванията