Брой 7 (264), 10-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Задължените лица получават право да избират поредността на погасяване на публичните си задължения


Правителството одобри промени в Наредбата за реда за внасяне и разпределение на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”. С тях документът се съгласува с направените изменения в ДОПК, КСО, Закона за здравното осигуряване и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Първата група изменения са свързани с въведената с ДОПК промяна в реда на погасяване на публичните задължения, когато длъжникът не е в състояние да ги изплати в пълен обем. С новите текстове се създава възможност задълженото лице по свое желание да посочи кои от задълженията си за допълнително пенсионно осигуряване ще погаси преди започване на принудително изпълнение. Също така е предвидена възможност задължените лица да могат да заявят желание за погасяване на вноски за периоди преди 2005 г. с цел запазване на осигурителните им права.

Втората група промени в Наредбата са изготвени предвид отпадането на кодовете за вид плащане, индивидуализиращи вида на задължителната осигурителна вноска.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП бяха представени възможностите за инвестиции в Костинброд
Разработена е амбициозна програма за развитие на града и региона Още
Продължават добрите практики в сътрудничеството на БТПП с Посолството на Народна Република Китай
И тази година двама представители от нашата страна ще бъдат изпратени на обучение в Китай Още
Нови членове на БТПП
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Анализ на финансовото изпълнение на оперативните програми за изминалата 2012
Основната цел е до края на тази година да са платени не по-малко от 65% от общия бюджет на оперативните програми Още
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
Определени са процедурите за осъществяване на публично-частно партньорство
Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за публично-частното партньорство Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Международен панаир за хранително-вкусова промишленост в Бари – Италия
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Подаване на декларация за дължими данъци, удържани за доходи начислени/изплатени през 2012 г. и подлежащи на внасяне след 01.01.2013 г.
Задължените лица получават право да избират поредността на погасяване на публичните си задължения
Предвидена е възможност задължените лица да могат да заявят желание за погасяване на вноски за периоди преди 2005 г. с цел запазване на осигурителните им права Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК прие анализ на конкурентната среда в сектора на дистрибуция на нови МПС, оригинални резервни части и сервизни услуги
Предлагат се мерки за подобряване на конкурентната среда на посочените пазари Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европа разгръща предприемаческия си потенциал за възстановяване на растежа
Образованието по предприемачество е стимул за създаването на повече нови дружества Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенцията по вписванията