Брой 7 (264), 10-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

В БТПП бяха представени възможностите за инвестиции в Костинброд


Кметът на Костинброд Милен Димитров представи на среща в БТПП инвестиционните възможности на града и региона, условията за развитие на индустрията и възможностите за използване на природните дадености. В района се намират  и историческите находки със световно значение като дворцовия комплекс от 3-ти век при Скретиска (Костинброд), завършен по времето на Константин Велики.

Поради наличието на сериозен инвестиционен интерес и потенциал за привличане на нови инвеститори в региона, Българската търговско-промишлена палата ще разгледа внимателно въпроса за откриване на представителство на Палатата в Костинброд – каза след срещата председателят Цветан Симеонов.

Кметът Димитров представи още Проект за доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи, който се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., Проект за Енергийна независимост и устойчиво екологично бизнес развитие и други. От особено важно значение е декларираната готовност от страна на кмета за съдействие на инвеститорите при съобразяване с административните формалности.

Община Костинброд, както и БТПП, е внедрила и прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008.

Въпреки близостта си със столицата, районът на Костинброд е доста запазен в екологично отношение и крие потенциал за осигуряване на условия за отдих и възстановяване. Значително по-високата чистота на въздуха, повечето слънчеви часове и по-запазеният природен ресурс разширяват кръга от възможности в сферата на туризма.

В района има предпоставки за природосъобразните форми на туризъм – както пешеходни и велотурове за наблюдение на редки растения и животни, така и по-специализирани научни експедиции (ботанически, орнитоложки, и др.).

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП бяха представени възможностите за инвестиции в Костинброд
Разработена е амбициозна програма за развитие на града и региона Още
Продължават добрите практики в сътрудничеството на БТПП с Посолството на Народна Република Китай
И тази година двама представители от нашата страна ще бъдат изпратени на обучение в Китай Още
Нови членове на БТПП
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Анализ на финансовото изпълнение на оперативните програми за изминалата 2012
Основната цел е до края на тази година да са платени не по-малко от 65% от общия бюджет на оперативните програми Още
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
Определени са процедурите за осъществяване на публично-частно партньорство
Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за публично-частното партньорство Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Международен панаир за хранително-вкусова промишленост в Бари – Италия
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Подаване на декларация за дължими данъци, удържани за доходи начислени/изплатени през 2012 г. и подлежащи на внасяне след 01.01.2013 г.
Задължените лица получават право да избират поредността на погасяване на публичните си задължения
Предвидена е възможност задължените лица да могат да заявят желание за погасяване на вноски за периоди преди 2005 г. с цел запазване на осигурителните им права Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК прие анализ на конкурентната среда в сектора на дистрибуция на нови МПС, оригинални резервни части и сервизни услуги
Предлагат се мерки за подобряване на конкурентната среда на посочените пазари Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европа разгръща предприемаческия си потенциал за възстановяване на растежа
Образованието по предприемачество е стимул за създаването на повече нови дружества Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенцията по вписванията