Брой 7 (264), 10-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Продължават добрите практики в сътрудничеството на БТПП с Посолството на Народна Република Китай


Търговският съветник на Китай у нас – Юан Кехуа, придружен от представители на Посолството и на Смесената камара, посети БТПП. Георги Стоев, заместник-председател на Палатата, изрази надеждите си за добро сътрудничество през новата 2013 г. и запозна гостите с резултатите от работата на смесената група Европа – Китай в Брюксел.

Г-н Стоев обърна внимание на добрите практики с китайските инвеститори в България. Сред успешните проекти в страната се нареждат инвестициите в завода за асемблиране на коли, доставките на гранични скенери, проекти в селското стопанство.

Търговският съветник на Китай изрази пълна подкрепа за продължаване на отличните контакти между БТПП и Посолството на Китай. Той заяви, че основна цел на Търговския отдел е разширяване на двустранните търговско-икономическите отношения. Като продължение на установеното партньорство и тази година ще се осъществи обмен на кадри, като двама представители от нашата страна ще бъдат изпратени на обучение в Китай, за да усвоят знания за китайската икономика, иновационен потенциал, традиции, бизнес етикет и др .

В заключение на срещата г-н Стоев изрази готовността на БТПП да насърчава и развива икономическите връзки между двете страни, предоставяйки информация на Търговския отдел за проекти и изложения в България, с цел привличането на потенциални партньори. Той запозна гостите с новото издание на БТПП - Календар на панаирите и изложбите в България - 2013 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП бяха представени възможностите за инвестиции в Костинброд
Разработена е амбициозна програма за развитие на града и региона Още
Продължават добрите практики в сътрудничеството на БТПП с Посолството на Народна Република Китай
И тази година двама представители от нашата страна ще бъдат изпратени на обучение в Китай Още
Нови членове на БТПП
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Анализ на финансовото изпълнение на оперативните програми за изминалата 2012
Основната цел е до края на тази година да са платени не по-малко от 65% от общия бюджет на оперативните програми Още
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
Определени са процедурите за осъществяване на публично-частно партньорство
Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за публично-частното партньорство Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Международен панаир за хранително-вкусова промишленост в Бари – Италия
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Подаване на декларация за дължими данъци, удържани за доходи начислени/изплатени през 2012 г. и подлежащи на внасяне след 01.01.2013 г.
Задължените лица получават право да избират поредността на погасяване на публичните си задължения
Предвидена е възможност задължените лица да могат да заявят желание за погасяване на вноски за периоди преди 2005 г. с цел запазване на осигурителните им права Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК прие анализ на конкурентната среда в сектора на дистрибуция на нови МПС, оригинални резервни части и сервизни услуги
Предлагат се мерки за подобряване на конкурентната среда на посочените пазари Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европа разгръща предприемаческия си потенциал за възстановяване на растежа
Образованието по предприемачество е стимул за създаването на повече нови дружества Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенцията по вписванията