Назад

Агенция „Митници“: Приходите от акциз от алкохолни напитки отчитат ръст от 22,2% в периода май-октомври


Приходите от акциз от алкохолни напитки за периода май - октомври 2021 г. отчитат ръст от 22,2% спрямо същия период на миналата година, който е най-значимият за последните пет години. Постъпленията в този сегмент са най-високи за съпоставимите периоди от 2016 до 2020 г., вкл. Положителната тенденция се дължи предимно на освободените за потребление на територията на страната алкохолни напитки и оказва влияние на приходите от акциз в цялата група “Алкохол и алкохолни напитки”, които показват ръст от 14% спрямо май - октомври миналата година и достигат до 175.6 млн. лева.

Освободените за потребление количества алкохолни напитки, за които е заплатен акциз в периода май - октомври 2021 г., са близо 118 000 HTL, което е с над 20% повече от  освободеното за потребление количество през съответния период на 2020 година. 

За първите десет месеца на годината митническите служители са задържали над 45 000 литра етилов алкохол и алкохолни напитки при 182 случая. Над 80% от общо задържаните количества са установени във вътрешността на страната.

От тях 11 000 л представляват етилов алкохол - спирт. Около 18 000 л., три четвърти от които бутилиран, са установени в резултат на проверки на транспортни средства като нарушенията варират от неспазване на процедурите по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) до липса на акцизни документи, т.е. превоз на нелегален алкохол. При два от случаите нарушенията са установени чрез Централизирана система за видеонаблюдение на Агенция „Митници“, която позволява да се осъществява видеоконтрол с отдалечен достъп на входовете и изходите на данъчните складове.  Около 3000 л, предимно бутилиран алкохол, е установен в нарушение на ЗАДС на територията на данъчни складове като констатираните случаи са с различна тежест.

Около 11 000 л. или  24% от задържания алкохол е открит в частни имоти, най-вече в наливен вид и във връзка с данни за търговия.

От началото на годината са установени и над 4000 л наливен алкохол в нерегистрирани казани, като във връзка със сезона за изваряване на ракия проверките в цялата страна продължават.