Назад

България и Грузия регламентираха прилагането на Спогодбата за регулиране на трудовата миграция между двете страни


България и Грузия подписаха Процедурите за прилагане на Спогодбата за регулиране на трудовата миграция между двете страни, която регламентира реда и условията за нейното изпълнение. Документът беше парафиран от заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров и заместник-министъра на вътрешно разселените лица от окупираните територии, труда, здравето и социалните въпроси Тамила Баркалая.
Двамата изказаха удовлетворение от динамично развиващото се сътрудничество между България и Грузия в областта на трудовата миграция и изразиха надежда, че двустранното партньорство в областта на труда, заетостта и социалната политика ще продължи в бъдеще.

Прилагането на Спогодбата за регулиране на трудовата миграция ще е от полза за икономическите връзки между двете държави и ще гарантира трудовите права и трудова мобилност на техните граждани, каза заместник-министър Лазар Лазаров. 

Целта на спогодбата е да даде допълнителна възможност за осигуряване на работници за сектори от икономиката, в които има недостиг на работна сила. Тя ще се прилага за работници от България и Грузия, които имат сключен трудов договор по този документ и притежават необходимото разрешение за пребиваване на територията на другата страна. Със спогодбата се регламентира наемането на грузински работници у нас и на българи в Грузия за период до една година с възможност за последващо разрешаване на пребиваване за общ срок до три години. Урежда се и обменът на сезонни кадри за период до девет месеца годишно.

Двамата заместник-министри изразиха готовност за стартиране на преговори между България и Грузия за подготовка на Спогодба за социално осигуряване и изразиха надежда, че това ще даде допълнителен тласък на икономическите връзки и трудовата мобилност между двете държави и ще гарантира социалните права на техните граждани.