Назад

НСИ: Ръст на производствените цени през октомври


Общият индекс на цените на производител през октомври 2021 г. се увеличава с 3.8% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в добивната промишленост с 8.8%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.4%, и в преработващата промишленост - с 2.5%.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на химични продукти - с 6.8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.2%, и производството на основни метали - с 3.1%. Намаление на цените се отчита при производството, некласифицирано другаде с 0.5%, както и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.1%.

Общият индекс на цените на производител през октомври 2021 г. се увеличава с 24.1% в сравнение със същия месец на 2020 година. Нарастване на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 47.0%, в преработващата промишленост - със 17.4%, и в добивната промишленост - с 14.3%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост е отчетен при: производството на основни метали - с 47.5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 25.6%, производството на химични продукти с 24.0%. Намаление на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия с 0.4%, както и при обработката на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.3%.

Пълните данни ТУК