Назад

Годишна среща на Международната мрежа за малки и средни предприятия


На 9 и 10 декември 2021 г., в зала „Шекспир“ на Гранд хотел „Милениум София“ ще се проведе Годишната среща на  Международната мрежа за малки и средни предприятия (INSME). Тази година домакин на предстоящото събитие е Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е пълноправен член на организацията от 2020 г.

Международната мрежа за МСП е създадена през 2000 г. като инициатива за подпомагане МСП по време на конференция на членовете на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за МСП и глобализация в гр. Болоня, Италия. Мисията на организацията е да насърчава международното сътрудничество и публично-частното партньорство в сферата на иновациите и технологичния трансфер. Ролята на INSME е да осъществява връзка между организации, които подкрепят МСП, както и такива, които създават политики за финансиране на МСП. В мрежата участват правителствени и неправителствени организации, както и финансови институции. Към момента в Международната мрежа за МСП членуват 65 организации от 34 страни, работещи в сферата на интернационализацията, иновациите и технологичния трансфер на МСП.

Темата на тазгодишната среща и съпътстващата я конференция „Малките и средните предприятия – двигател на устойчивото възстановяване“ е свързана с иновативното и дигиталното развитие МСП и стартъпите, в условията на световната пандемия Covid 19. Основните цели на съучастие в събитието се очаква да вземат Кристалина Георгиева, Мария Габриел, Йорданка Фандъкова и много чуждестранни гости, представители на правителствени и бизнес организации, свързани с насърчаване на търговията и подпомагане на малките и средните предприятия, банкови и финансови институции, работодателски организации и др., които ще проведат множество специализирани дискусионни панели в полза на бизнеса и неговото функциониране в предстоящите предизвикателни пост-ковид години.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на адрес https://forms.gle/tqqeW2yfaasvhS5o8, на страницата на събитието в срок до 6 декември 2021 г.

Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова, тел. 02/940 7975 и Ася Андреева, тел. 02/940 7989.

Участието в събитието е безплатно.  

Приложение: Програма на Годишната среща на Международната мрежа за малки и средни предприятия и Финансов план на събитието, подготвен от Секретариата на INSME