Брой 8 (265), 11-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец декември 2012 г.


Данъкът върху разходите за представителни цели, социалните разходи, предоставени в натура и разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, за начислените през месец декември 2012 г. разходи, се внася в срок до 15.01.2013 г., т.е. в срока, който е предвиден в действащата към 31.12.2012 г. редакция на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Това се казва в съобщение на Националната агенция за приходите.

Новият срок за внасяне на данъка върху разходите, а именно до 31 март на следващата календарна година,  се отнася за данъка, дължим за начислените разходи след влизането в сила на промените в ЗКПО (обн. ДВ бр. 94/2012 г.), т. е. от 01.01.2013 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Евроклуба при БТПП, посветена на Ирландското председателство на Съвета на ЕС
Икономическата стабилност, растежът и работните места са приоритетите на Ирландия за следващите 6 месеца Още
БТПП и ПРЕПОРЪКА.БГ си партнират в подкрепа на работодателите при наемане на персонал
Усилията са насочени и към развитието и популяризирането на електронния регистър на препоръките Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България има готовност в средата на годината да започне строителството на "Набуко" на своя територия
С изграждането на интерконектора България-Турция ще започне строителството на първата фаза от Южния газов коридор Още
Актуализирани са документи по процедурата за подбор на проекти „Енергийна ефективност и зелена икономика“
ИНОВАЦИИ, НАУКА
София Тех Парк - първият научен и технологичен парк в България
Изграждането ще се реализира по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Обществено обсъждане на изменение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Проектът цели да разграничи приложното поле на националния метрологичен контрол от процеса по оценяване на съответствието на средствата за измерване Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец декември 2012 г.
От 2013 г. се въвеждат нови образци на данъчни декларации