Брой 8 (265), 11-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП и ПРЕПОРЪКА.БГ си партнират в подкрепа на работодателите при наемане на персонал


Разширяване на сътрудничеството си бе мотив за срещата на Светлозар Иванов, представител на ПРЕПОРЪКА.БГ, с ръководството и експерти на Палатата.

БТПП подкрепя виждането, че всеки работодател трябва да бъде улеснен при подбора на кадри. За тази цел от голяма полза може да бъде информацията относно качествата на работниците и служителите. Тази справка се съдържа в базата данни в сайта на ПРЕПОРЪКА.БГ, където са публикувани референции за персонал, изготвени от предишни работодатели при изпълнение на съответната длъжност.

БТПП и ПРЕПОРЪКА.БГ проведоха анкета, която цели да проучи мнението на българския бизнес при намирането на подходящи лица за свободни позиции. Резултатите са в процес на обработка и ще бъдат публикувани скоро, придружени от интервю на Светлозар Иванов.

ПРЕПОРЪКА.БГ е дружество, специализирано в предоставянето на услуги, свързани с предварителна информация за качествата и уменията на служители.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Евроклуба при БТПП, посветена на Ирландското председателство на Съвета на ЕС
Икономическата стабилност, растежът и работните места са приоритетите на Ирландия за следващите 6 месеца Още
БТПП и ПРЕПОРЪКА.БГ си партнират в подкрепа на работодателите при наемане на персонал
Усилията са насочени и към развитието и популяризирането на електронния регистър на препоръките Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България има готовност в средата на годината да започне строителството на "Набуко" на своя територия
С изграждането на интерконектора България-Турция ще започне строителството на първата фаза от Южния газов коридор Още
Актуализирани са документи по процедурата за подбор на проекти „Енергийна ефективност и зелена икономика“
ИНОВАЦИИ, НАУКА
София Тех Парк - първият научен и технологичен парк в България
Изграждането ще се реализира по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Обществено обсъждане на изменение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Проектът цели да разграничи приложното поле на националния метрологичен контрол от процеса по оценяване на съответствието на средствата за измерване Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец декември 2012 г.
От 2013 г. се въвеждат нови образци на данъчни декларации