Брой 8 (265), 11-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНОВАЦИИ, НАУКА

София Тех Парк - първият научен и технологичен парк в България


Договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждането на първия технологичен парк в България подписаха на 10.01.2013 г. главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и  изпълнителният директор на София Тех Парк Елица Панайотова.

Изграждането на първия технологичен парк у нас ще се реализира по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Проектът е на стойност 50 млн. евро, като планираните дейности трябва да бъдат извършени до 30 септември 2015 г.

Привличането и насърчаването на иновативни идеи и проекти, които стимулират развитието на икономиката към сектори с висока добавена стойност ще бъдат сред приоритетите в работата на бъдещия технологичен парк. Фокусът ще бъде върху информационните и комуникационни технологии, природните науки и „зелените" технологии („зелена" енергия/ енергийна ефективност/ сградни мрежи). Предвижда се да бъдат създадени бизнес инкубатор, компютърна лаборатория за високопроизводителни изчисления със специализиран лицензиран софтуер за споделено ползване, биохимични лаборатории, лаборатория по биоинформатика (БиоИнфоТех), лаборатория по киберсигурност (CERT лаборатория), лаборатория за облачни компютърни технологии и споделяне на CAD-лицензи, лаборатория за бързо прототипиране и производство, лаборатория по виртуална и разширена реалност, лаборатория за структурен анализ и проверка на пропуски на електрически системи, лаборатория по електробезопасност и електромагнитна съвместимост и др., иновационен форум, както и експозиционна галерия и детски „експериментариум". Целта е засилване на конкурентоспособността на науката и предприемачеството в България чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес общността, подпомагайки стартиращите дружества и иновативните идеи.

София Тех Парк ще си партнира с водещи университети, Българската академия на науките (БАН), бизнес клъстери стартиращите дружества и иновативните идеи, големи международни компании, Софийска община, МОН, МТСП, неправителствени организации и други при осъществяването на проекта. Идеята е технологичният парк да се превърне в престижна локация за световните, регионални и национални изследователи и иновативни компании, давайки пример за икономика на знанието в България и региона на Балканите.

В резултат на изпълнението на проекта, в рамките на следващите три години трябва да заработи научна инфраструктура за над 20 млн. лева в помощ на българския иновативен бизнес и да бъдат създадени около 20 000 кв. м нови и реновирани сградни площи, които да подслонят приложно-изследователски лаборатории, общ инкубатор, иновативни лекционни/ образователни/ дискусионни форуми, пространство за демонстрация на нови технологии, офисни площи и др.

София Тех Парк ще бъде разположен на 250 000 кв. м в гр. София. Локацията е с лесен транспортен достъп, в непосредствена близост до университети, с добра инфраструктура и потенциал за разрастване.

Изпълнението на проекта е възложено на „София Тех Парк" ЕАД - дружество със 100% държавно участие.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Евроклуба при БТПП, посветена на Ирландското председателство на Съвета на ЕС
Икономическата стабилност, растежът и работните места са приоритетите на Ирландия за следващите 6 месеца Още
БТПП и ПРЕПОРЪКА.БГ си партнират в подкрепа на работодателите при наемане на персонал
Усилията са насочени и към развитието и популяризирането на електронния регистър на препоръките Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България има готовност в средата на годината да започне строителството на "Набуко" на своя територия
С изграждането на интерконектора България-Турция ще започне строителството на първата фаза от Южния газов коридор Още
Актуализирани са документи по процедурата за подбор на проекти „Енергийна ефективност и зелена икономика“
ИНОВАЦИИ, НАУКА
София Тех Парк - първият научен и технологичен парк в България
Изграждането ще се реализира по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Обществено обсъждане на изменение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Проектът цели да разграничи приложното поле на националния метрологичен контрол от процеса по оценяване на съответствието на средствата за измерване Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец декември 2012 г.
От 2013 г. се въвеждат нови образци на данъчни декларации