Брой 8 (265), 11-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Обществено обсъждане на изменение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол


Министерството на икономиката, енергетиката и туризма предлага за обществено обсъждане изменение и допълнение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Проектът предвижда изменения и допълнения на техническите и метрологичните изисквания към определени средства за измерване и в реда за провеждане на контрол. Проектът цели да разграничи приложното поле на националния метрологичен контрол от процеса по оценяване на съответствието на средствата за измерване, както и да се уредят реда, сроковете и изискванията при извършване на последващ контрол на средствата за измерване, пуснати на пазара и/или в действие след оценено съответствие по реда на съответните наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно по реда на наредбите по прилагане на Закона за медицинските изделия.

Допълва се правната уредба по отношение на средствата за измерване, предназначени за контрол на скоростта на моторните превозни средства, за отчитане на задълженията на данъчнозадължени лица по ЗДДС, извършващи продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход и други. Допълненията в проекта включват разработване на подробни метрологични и технически изисквания, на които трябва да отговарят нивомерните измервателни системи, лазерните скоростомери и скоростомерите за средна скорост, алкохоломерите и ареометрите за алкохол с цифова индикация, спирачните стендове за мотоциклети, мотори и АТВ, разходомерите и измервателните системи за компресиран природен газ (метан). Предвиждат се и някои допълнения по отношение на срока на валидност на одобряването на типа на средствата на измерване и документите, придружаващи заявлението за одобряването на типа, с цел облекчаване на процедурата по одобряване на типа на средства за измерване.

Наредба за средствата за измерване,които подлежат на метрологичен контрол

Предложения може да изпращате в срок до 24 януари 2013 г. на адрес e.piperova@mee.government.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Евроклуба при БТПП, посветена на Ирландското председателство на Съвета на ЕС
Икономическата стабилност, растежът и работните места са приоритетите на Ирландия за следващите 6 месеца Още
БТПП и ПРЕПОРЪКА.БГ си партнират в подкрепа на работодателите при наемане на персонал
Усилията са насочени и към развитието и популяризирането на електронния регистър на препоръките Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България има готовност в средата на годината да започне строителството на "Набуко" на своя територия
С изграждането на интерконектора България-Турция ще започне строителството на първата фаза от Южния газов коридор Още
Актуализирани са документи по процедурата за подбор на проекти „Енергийна ефективност и зелена икономика“
ИНОВАЦИИ, НАУКА
София Тех Парк - първият научен и технологичен парк в България
Изграждането ще се реализира по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Обществено обсъждане на изменение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Проектът цели да разграничи приложното поле на националния метрологичен контрол от процеса по оценяване на съответствието на средствата за измерване Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец декември 2012 г.
От 2013 г. се въвеждат нови образци на данъчни декларации