Брой 8 (265), 11-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща на Евроклуба при БТПП, посветена на Ирландското председателство на Съвета на ЕС


От началото на тази година Ирландия пое председателството на ЕС от Кипър.  Резултатите в периода на Кипърското председателство и приоритетите в програмата на Ирландското председателство бяха тема на среща на Евроклуба при БТПП.

В приветственото си слово председателят на Палатата Цветан Симеонов подчерта: „Трябва да се фокусираме върху работата си, защото светът се движи от тези хора, които допринасят за просперитета на собственото си общество“. Той отбеляза още, че усилията, които се полагат от Клуба, дават резултат. Доказателството за това са желанието на обществото да запази действен и силен ЕС и конкурентоспособна европейска икономика.

„Ирландия до сега е показала, че не е привърженик на разточителните бюджети и тя също ще повлияе на по-балансиран бюджет на ЕС“ – каза Симеонов и допълни, че оценката на българския бизнес за  2013 година е, че тя няма да бъде по-лесна от предходната.

Министър Томислав Дончев сподели, че ротационното председателство на Съвета на ЕС дава възможност за постигане на единство в многообразието като философията на председателствата на ЕС много добре се илюстрира от мотото на всяко едно от тях. Министърът подчерта: „Ще бъде много трудно в Европейския съюз да имаме само една гледна точка и затова е важно да гледаме политиките през един или друг ъгъл. Ако Датското председателство си беше поставило задача за извеждане на Европа от кризата, а Кипърското работеше за една по-добра Европа със специален акцент на гражданите, то  акцентът на Ирландското председателство е да работи по отношение на общност на стабилност и растеж“. От Министър Дончев дойде новината, че средствата за сегашния програмен период са договорени над 100%.

Н.Пр.Ставрос Амвросиу, посланик на Република Кипър, представи постигнатите резултати в периода на Кипърското председателство, като отбеляза, че Кипърското председателство има значителен принос за постигането на споразумение през 2013 г. по отношение на многогодишната финансова рамка. Отбелязва и голям напредък в преговорите с Европейския парламент по отношение на разширяването на Шенгенските граници и на механизма за оценка на Шенген. В заключение Посланик Амвросиу каза: „Стремежът на Кипърското председателство беше да се придвижим дори и с малки стъпки напред към постигане на европейска интеграция и аз мисля, че резултатите ни показват това“.

Фокус на срещата бе представянето на ирландското председателство. Посланикът на Република Ирландия Н.Пр. Джон Роуън очерта приоритетите в програмата на Ирландското председателство. Вече имат разработени приоритети за абсолютно всички програми на Съюза. Икономическата стабилност, растежът и работните места са най-важните точки, на които ще акцентира Ирландия. Специално ударение Посланик Роуън постави върху необходимостта от намаляване на младежката безработица.

В представянето си посланикът на Ирландия спомена възможността през тяхното председателство да бъде разгледан въпросът за присъединяването на България към Шенгенското пространство през март.

Ирландия застава начело на ЕС за седми път, което съвпада с 40-та годишнина от присъединяването на страната към Съюза. В тази връзка Н.Пр. Джон Роуън увери, че с този опит страната му  би могла съществено да допринесе за просперитета на ЕС.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Евроклуба при БТПП, посветена на Ирландското председателство на Съвета на ЕС
Икономическата стабилност, растежът и работните места са приоритетите на Ирландия за следващите 6 месеца Още
БТПП и ПРЕПОРЪКА.БГ си партнират в подкрепа на работодателите при наемане на персонал
Усилията са насочени и към развитието и популяризирането на електронния регистър на препоръките Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България има готовност в средата на годината да започне строителството на "Набуко" на своя територия
С изграждането на интерконектора България-Турция ще започне строителството на първата фаза от Южния газов коридор Още
Актуализирани са документи по процедурата за подбор на проекти „Енергийна ефективност и зелена икономика“
ИНОВАЦИИ, НАУКА
София Тех Парк - първият научен и технологичен парк в България
Изграждането ще се реализира по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Обществено обсъждане на изменение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Проектът цели да разграничи приложното поле на националния метрологичен контрол от процеса по оценяване на съответствието на средствата за измерване Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец декември 2012 г.
От 2013 г. се въвеждат нови образци на данъчни декларации