Брой 238 (243), 06-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия предлага пакет от мерки за младежка заетост


Около 7,5 милиона души на възраст между 15 и 24 години не работят, не учат и не се обучават. Икономическата криза направи много по-трудно намирането на работа. Повече от 20 % от младите хора са безработни. В Гърция и Испания този процент е по-висок от 50 %.

За да им помогне, Комисията предлага пакет от мерки, включващ препоръка страните от ЕС да въведат програми за гарантиране на работни места и обучение за хората на възраст под 25 години.

Чрез тези програми в страните от ЕС на всички млади хора ще се осигурява предложение за работа, продължаващо образование, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца, след като завършат образованието си или загубят работата си.

Комисията ще подкрепя националните програми чрез предоставяне на финансиране и изграждане на мрежи за обмен на идеи за най-добрите начини младите хора да започнат работа, обучение или чиракуване.

Финландия и Австрия вече имат подобни програми. За програмите ще трябва да плащат данъкоплатците – около 21 милиарда евро, но това ще струва много по-малко, отколкото ако оставим младежите на социални помощи.

Освен трудностите, които младите хора и техните семейства изпитват, разходите за европейската икономика в резултат на младежката безработица са около 1,2% от БВП на ЕС или 150 милиарда евро годишно (изчислени като сбор на изплатените социални помощи и загубата на приходи от данъци и доходи).

Помощ, необходима сега

Важно е също така да се помогне на младите хора днес, а не да се чака икономиката да се възстанови. Колкото по-дълго те са без работа и без трудов стаж, толкова по-голям е рискът да останат извън пазара на труда, когато икономиката се съвземе.

През 2011 г. в Европа около 30% от безработните младежи са били без работа повече от 12 месеца в сравнение с 900 000 души през 2008 г.

Пакетът от мерки бе изготвен в отговор на искане от лидерите на ЕС и Европейския парламент. Той е допълнение към вече изпълняващите се мерки за подпомагане на младите хора да се върнат в училище, да започнат професионално обучение или да придобият първия си трудов опит.

Още за програмите на ЕС за заетост на младите хора

НОВИНИ ОТ БТПП
Нова безплатна услуга на БТПП
Тя е ориентирана към работодатели, синдикалисти, работници, самонаети, временно и постоянно безработни с цел защита на техните интереси Още
БТПП посрещна делегация от град Шенджън, Южен Китай
Това е шеста визита на китайска делегация в Палатата през тази година Още
Заседание на Борда на директорите на Бизнес съвета към ОЧИС
Екологична технология на фирма BSI Balkans бе представена в Палатата
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинари по безопасност и здраве при работа
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производителността на труда се увеличава на годишна база
Най-висока е производителността в индустриалния сектор – средно 6,2 хил. лв. брутна добавена стойност на един зает Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Необходими сертификати за чужди фирми, които искат да се установят на френския пазар
Българските фирми трябва да се съобразяват със силната защита на френския пазар чрез стандарти / сертификати Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага пакет от мерки за младежка заетост
На безработните под 25-години ще бъде гарантирано получаване на предложение за работа, допълнително образование или обучение Още
СЪОБЩЕНИЯ
Агенцията по вписванията предлага нова услуга