Брой 238 (243), 06-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АМЕКС ТРАВЕЛ (AMEKS TRAVEL)
Узбекистан

Транспорт, посредничество, туризъм

АНТАРЕС (ANTARES)
Руска федерация

Осъществяване на електромонтажни работи

БОРОДИНО (BORODINO)
Руска федерация

Търговия с хранителни стоки

ГРУППА КЛЕВЕР (CLOVER GROUP)
Руска федерация

Почистване на производствени и жилищни помещения, търговия на дребно в неспециализирани магазини, търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия в специализирани магазини

ЕЛЕНА (ELENA)
Руска федерация

Търговия с промишлени стоки, туристически услуги

ЕМИН ЕЛЛЕР ТАШЪМАДЖЪЛЪК ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (EMIN ELLER TASIMACILIK TICARET LIMITED SIRKETI)
Република Турция

Превози на хора и товари

ИЕНИД ТРАК ООД (JENID TRUCK D.O.O.)
Босна и Херцеговина

Транспортни услуги

ИЗДАТЕЛСТВО СКАНРУС (PUBLISHING HOUSE SCANRUS)
Руска федерация

Издателски услуги

КОЛБЕРГ ДИСТРИБЮШЪН (KOLBERG DISTRIBUTION)
Узбекистан

Търговия с недвижими имоти

 

КОНСОЛ (KONSOL)
Руска федерация

Строителство, ремонт

КУРАНЕЛ МАКИНА ОТОМОТИВ ЙЕДЕК ПАРЧА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД (KURANEL MAKINA OTOMOTIV YEDEK PARCA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI)
Република Турция

Внос и износ на машини и резервни части; производство на машини

ЛАЙТ СЪМЪР (LIGHT SUMMER LIMITED)
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Производство и продажба на строителни материали, управление на движимо и недвижимо имущество

МАЙНЪЛ БАНК АД (MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT)
Република Австрия

Маркетингови проучвания, информационна дейност, рекламна дейност

МЕДИА МАРКЕТ (MEDIA MARKET)
Руска федерация

Полиграфическа дейност и предоставяне на услуга в тази област

МЕРКУРИЙ ООД (MERKURY LLC)
Руска федерация

Търговия с недвижими имоти

РАШН ШОУ ЦЕНТР (RUSSIAN SHOW CENTRE LIMITED)
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Производство и продажба на контролно-измервателни уреди; производство и продажба на строителни материали

РОСТРУБОСТАЛ (ROSTRUBOSTAL)
Руска федерация

Търговия с метали

СИНАН КОРКМАЗ СИГОРТА ВЕ АРАДЖЪЛЪК ХИЗМЕТЛЕРИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (SINAN KORKMAZ SIGORTA VE ARACILIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI)
Република Турция

Застраховане, агентство, презастраховане

СТАРК ТРЕЙДИНГ /ОФШОР/ С.А.Л. (STARKE TRADING /OFFSHORE/ S.A.L.)
Република Ливан

Търговия с недвижими имоти, инвестиционни проекти

ТРОЙ ООД (TROI LTD.)
Руска федерация

Услуги

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg
 

НОВИНИ ОТ БТПП
Нова безплатна услуга на БТПП
Тя е ориентирана към работодатели, синдикалисти, работници, самонаети, временно и постоянно безработни с цел защита на техните интереси Още
БТПП посрещна делегация от град Шенджън, Южен Китай
Това е шеста визита на китайска делегация в Палатата през тази година Още
Заседание на Борда на директорите на Бизнес съвета към ОЧИС
Екологична технология на фирма BSI Balkans бе представена в Палатата
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинари по безопасност и здраве при работа
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производителността на труда се увеличава на годишна база
Най-висока е производителността в индустриалния сектор – средно 6,2 хил. лв. брутна добавена стойност на един зает Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Необходими сертификати за чужди фирми, които искат да се установят на френския пазар
Българските фирми трябва да се съобразяват със силната защита на френския пазар чрез стандарти / сертификати Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага пакет от мерки за младежка заетост
На безработните под 25-години ще бъде гарантирано получаване на предложение за работа, допълнително образование или обучение Още
СЪОБЩЕНИЯ
Агенцията по вписванията предлага нова услуга