Брой 238 (243), 06-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ

Необходими сертификати за чужди фирми, които искат да се установят на френския пазар


БТПП получи информация от СТИВ – Париж относно необходими сертификати за чужди фирми, които искат да се установят на френския пазар. Тя е подготвена на база проведена среща с Никола Боазю, консултант във фирма “Evropa RV”, който от няколко години работи с България.

Навлизането на български фирми на френския пазар не е лесно. Всяка компания с опит на този пазар може да свидетелства за това. Освен различен начин на правене на бизнес и съществуващите културни различия, френският пазар се характеризира със силна защита чрез стандарти / сертификати, които са пречки за по-силното навлизане на пазара.


 

Снимка: Wikipedia

Информацията на СТИВ – Париж, съдържа данни за препоръчителните и задължителните стандарти в секторите, в които България в момента е най-активна на френския пазар: осветление – електричество; етерични масла, ароматни и медицински растения; индустрия – фибростъкло; дървообработване; дърва за огрев, пелети; дървени играчки, хранително-вкусова промишленост – охлюви; дървени модулни къщи.

Информация за необходимите сертификати ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Нова безплатна услуга на БТПП
Тя е ориентирана към работодатели, синдикалисти, работници, самонаети, временно и постоянно безработни с цел защита на техните интереси Още
БТПП посрещна делегация от град Шенджън, Южен Китай
Това е шеста визита на китайска делегация в Палатата през тази година Още
Заседание на Борда на директорите на Бизнес съвета към ОЧИС
Екологична технология на фирма BSI Balkans бе представена в Палатата
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинари по безопасност и здраве при работа
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производителността на труда се увеличава на годишна база
Най-висока е производителността в индустриалния сектор – средно 6,2 хил. лв. брутна добавена стойност на един зает Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Необходими сертификати за чужди фирми, които искат да се установят на френския пазар
Българските фирми трябва да се съобразяват със силната защита на френския пазар чрез стандарти / сертификати Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага пакет от мерки за младежка заетост
На безработните под 25-години ще бъде гарантирано получаване на предложение за работа, допълнително образование или обучение Още
СЪОБЩЕНИЯ
Агенцията по вписванията предлага нова услуга