Брой 238 (243), 06-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Производителността на труда се увеличава на годишна база


По предварителни данни през третото тримесечие на 2012 г. БВП на един зает се увеличава с 2.4% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Това сочат данните, публикувани днес от Националния статистически институт (НСИ).

През третото тримесечие на 2012 г. заетите лица в икономиката са 3,49 млн. Общият брой отработени часове е 1,41 млрд.. В сравнение с третото тримесечие на 2011 г. броят на заетите лица е намалял с 1.5%, като са отработени с 1.4% по-малко човекочасове. Структурата на заетостта по икономически дейности през третото тримесечие на 2011 и 2012 г. показва увеличение на относителния дял на заетите в индустриалния сектор.

На едно заето лице се падат 6,23 хил.  лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 15.4 лв. БВП за един отработен час. Брутната добавена стойност средно на един зает през третото тримесечие на 2012 г. реално се увеличава с 2.3% и съответно с 2.2% за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор - 6,2 хил. лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 15 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 5, 29 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 13.2 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2,83 хил. лв. БДС на един зает и 7.1 лв. за един отработен човекочас.

НОВИНИ ОТ БТПП
Нова безплатна услуга на БТПП
Тя е ориентирана към работодатели, синдикалисти, работници, самонаети, временно и постоянно безработни с цел защита на техните интереси Още
БТПП посрещна делегация от град Шенджън, Южен Китай
Това е шеста визита на китайска делегация в Палатата през тази година Още
Заседание на Борда на директорите на Бизнес съвета към ОЧИС
Екологична технология на фирма BSI Balkans бе представена в Палатата
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинари по безопасност и здраве при работа
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производителността на труда се увеличава на годишна база
Най-висока е производителността в индустриалния сектор – средно 6,2 хил. лв. брутна добавена стойност на един зает Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Необходими сертификати за чужди фирми, които искат да се установят на френския пазар
Българските фирми трябва да се съобразяват със силната защита на френския пазар чрез стандарти / сертификати Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага пакет от мерки за младежка заетост
На безработните под 25-години ще бъде гарантирано получаване на предложение за работа, допълнително образование или обучение Още
СЪОБЩЕНИЯ
Агенцията по вписванията предлага нова услуга