Брой 238 (243), 06-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заседание на Борда на директорите на Бизнес съвета към ОЧИС


45-та среща на Борда на директорите на Бизнес съвета към Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) се проведе на 4 декември  в Истанбул. От българска страна участие взе Васил Тодоров, главен секретар на БТПП.

В рамките на заседанието беше избран нов главен секретар на Бизнес съвета към ОЧИС –  Мамад Зюлфугаров, предложен от страна на Азербайджан. За заместник-главен секретар съвета беше избран –  Рашид Исмаилов, представител на Руския национален комитет за черноморско икономическо сътрудничество.

Заседанието беше закрито с официално предаване на ротационното председателство на Съвета от Турция към Украйна за следващия период - 1 януари – 30 юни 2013 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Нова безплатна услуга на БТПП
Тя е ориентирана към работодатели, синдикалисти, работници, самонаети, временно и постоянно безработни с цел защита на техните интереси Още
БТПП посрещна делегация от град Шенджън, Южен Китай
Това е шеста визита на китайска делегация в Палатата през тази година Още
Заседание на Борда на директорите на Бизнес съвета към ОЧИС
Екологична технология на фирма BSI Balkans бе представена в Палатата
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинари по безопасност и здраве при работа
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производителността на труда се увеличава на годишна база
Най-висока е производителността в индустриалния сектор – средно 6,2 хил. лв. брутна добавена стойност на един зает Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Необходими сертификати за чужди фирми, които искат да се установят на френския пазар
Българските фирми трябва да се съобразяват със силната защита на френския пазар чрез стандарти / сертификати Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага пакет от мерки за младежка заетост
На безработните под 25-години ще бъде гарантирано получаване на предложение за работа, допълнително образование или обучение Още
СЪОБЩЕНИЯ
Агенцията по вписванията предлага нова услуга