Брой 238 (243), 06-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Семинари по безопасност и здраве при работа

Центърът за професионално обучение(Лицензия №200912819 от НАПОО)

към БЦ “Информа интеллект” ООД и „ВИКОРС”АД, с подкрепата на БТПП

организират семинари по Безопасност и здраве при работа:

 • Придобиване и защита на квалификационни групи по електробезопасност (с напрежение до 1000 V) – на 17.12.2012 г.
  Лектор: инж. Димитър Христанов
 • Обучение по Безопасност и здраве при работа на длъжностни лица – на 18.12.2012 г.
  Лектор: Милена Александрова – юрист, медиатор
 • Обучение по Безопасност и здраве при работа на членове на КУТ/ГУТ – на 19.12.2012 г.
  Лектор: инж. юрист Димитър Димитров – eвроконсултант 
 • Обучение по Безопасност и здраве при работа на координатори в строителството - на  20.12.2012 г.
  Лектор: инж. Митко Дечев – eвроконсултант.

Подробни програми за отделните семинари ще намерите на www.informaintellect.com

Обща информация

Място на провеждане: София, БЦ „Информа Интелект” ООД, ул.”Проф.Г. Брадистилов” № 6

Продължителност: от  9.00 до 17.00 часа

Такса за участие: 60 лв. без ДДС. За членовете на БТПП  цената е 50 лв. без ДДС.

Таксата включва: Участие в обучението, индивидуални консултации, тетрадка, химикалка, кафе/чай в почивките.

Начин на плащане:

Таксата за участие се превежда на БЦ „Информа Интелект” ООД, BIC код: BPBIBGSF, банкова сметка IBAN: BG27BPBI 79401003115401, в Юробанк И ЕФ ДЖИ България АД, клон София, офис Дървеница, Булстат: BG 831065527, или в брой по време на регистрацията, в деня на обучението.

Краен срок за заявяване на участието – 3 работни дни преди датата на семинара.

Обученията ще се провеждат при минимум 15 участника!

Желаещите да ползват хотела на БЦ „Информа Интелект”  при цени 18 или 20 лв. на легло, могат да се заявят предварително по телефона.

За допълнителна информация: E-mail: info@informaintellect.com
БЦ „Информа Интелект” ООД, тел: 02/862 91 76; ddochev@hotmail.com
Тел./факс: 02/868 10 22;  02/868 30 21   apiperevsky@bcci.bg

Web: www.informaintellect.com

На участниците в обученията се издават Удостоверения от ЦПО към БЦ „Информа Интелект” ООД, съгласувани с ИА „ГИТ” и валидни пред всички контролни органи.

НОВИНИ ОТ БТПП
Нова безплатна услуга на БТПП
Тя е ориентирана към работодатели, синдикалисти, работници, самонаети, временно и постоянно безработни с цел защита на техните интереси Още
БТПП посрещна делегация от град Шенджън, Южен Китай
Това е шеста визита на китайска делегация в Палатата през тази година Още
Заседание на Борда на директорите на Бизнес съвета към ОЧИС
Екологична технология на фирма BSI Balkans бе представена в Палатата
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинари по безопасност и здраве при работа
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производителността на труда се увеличава на годишна база
Най-висока е производителността в индустриалния сектор – средно 6,2 хил. лв. брутна добавена стойност на един зает Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Необходими сертификати за чужди фирми, които искат да се установят на френския пазар
Българските фирми трябва да се съобразяват със силната защита на френския пазар чрез стандарти / сертификати Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага пакет от мерки за младежка заетост
На безработните под 25-години ще бъде гарантирано получаване на предложение за работа, допълнително образование или обучение Още
СЪОБЩЕНИЯ
Агенцията по вписванията предлага нова услуга