Брой 211 (216), 30-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Индексът на производствените цени на вътрешния пазар през септември е с 0.3% над равнището от предходния месец


1. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2012 г. е с 0.3% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 0.8%, докато намаление е отчетено в добиваната промишленост - с 1.9%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%. Това става ясно от информацията на Националния статистически институт (НСИ).

В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 2%, обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1.9%, и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 1.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2012 г. нараства с 6.6% в сравнение със същия месец на 2011 година. Увеличение на цените е отчетено в преработващата промишленост - с 5.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.5%, докато в добивната промишленост е регистрирано намаление от 3.3%.

Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо септември 2011 г. е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 8%; производството на хранителни продукти - с 6.7%; производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 5.6%; производството на химични продукти - с 5.4%; производството на напитки - с 5.3%. Намаление на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 2.1%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.4%, и при производството на електрически съоръжения - с 0.8%.

2. Общ индекс на цените на производител в промишлеността

Общият индекс на цените на производител през септември 2012 г. нараства с 0.9% спрямо предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.4%, а намаление - в добивната промишленост - с 2%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение.

Общият индекс на цените на производител през септември 2012 г. се увеличава с 5.4% в сравнение със същия месец на 2011 година.

В преработващата промишленост нарастването на цените на производител е с 4.7% спрямо септември 2011 година. По-съществено увеличение е регистрирано при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 10.8%, производството на хранителни продукти - с 6.4%, и при производството на тютюневи изделия - с 6.2%, а намаление се наблюдава при производството на основни метали - с 5.8%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.9%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на БТПП с браншови организации за текстил и облекло
Обсъдени бяха координирани действия за утвърждаване на българските производители от сектора на международните пазари Още
Информационен ден по инициативата Джеръми с участието на Съвета по иновации при БТПП
Покана за участие в бизнес мисия „ЕС - Индия: устойчивост на транспортния бизнес и изследванията"
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса „Проблеми и предизвикателства пред производството на електрическа енергия от ВЕИ”
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на производствените цени на вътрешния пазар през септември е с 0.3% над равнището от предходния месец
Цените в преработващата промишленост растат на годишна база Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Изменения и допълнения на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Предвижда се новите такси да влезат в сила от 1 януари 2013 г. Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Важно за ползвателите на АТА карнети, пътуващи за Украйна
Митническият кодекс предвижда глоби в случай на неспазване на правилата за временен внос в Украйна Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК прие Правила за прилагане на новия Финансов регламент
По-бърз и по-лесен достъп до фондовете на ЕС за европейските предприятия, градове, региони и научни изследователи Още