Брой 211 (216), 30-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Кръгла маса „Проблеми и предизвикателства пред производството на електрическа енергия от ВЕИ”


На 31.10.2012 г. от 11.00 до 14:30 часа в столичния хотел „Шератон“ ще се проведе кръгла маса относно проблемите в сектора на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). В дебатите ще участват държавни институции от енергийния сектор, производители на енергия от ВЕИ, електроразпределителни дружества, финансови институции и работодателски организации. Представители на международната общност, сред които посланици и икономически съветници на държави от ЕС, Северна Америка и Югоизточна Азия, също ще се включат в дискусиите.

Кръглата маса е организирана от водещите ВЕИ сдружения, Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Американската търговска камара (АмЧам), Германо-българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) и Представителството на италианския бизнес „Конфиндустрия“. Целта на събитието е да се предостави платформа за конструктивен диалог на всички заинтересовани страни – ДКЕВР, Електроразпределителни дружества, крайни снабдители на електроенергия, ВЕИ производители, международни и местни банки, бизнес сдружения. Организаторите се надяват чрез открита дискусия този форум да очертае балансирани решения, които да бъдат във взаимен интерес за държавата, бизнеса и обществото.

Повод за провеждане на кръглата маса са актуалните сътресения във ВЕИ сектора. Сред основните теми на обсъжданията ще бъде Решението на ДКЕВР от 14.09.2012 г. с което бяха определени „цени за достъп“ до мрежата за ВЕИ производители. Напомняме, че „цената за достъп“ достига до 39% от общите приходи на електроцентралите и се заплаща единствено от ВЕИ производителите. Новата такса изправи пред финансови затруднения не само засегнатите производители, но и банките, финансирали инвестиционните проекти.

За повече информация:
Българска фотоволтаична асоциация - гр. София, ул. „Николай Хайтов” №2, вх.Г, ет.11, ап.36А; office@bpva.org , 02 954 10 83, 0888 415 560.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на БТПП с браншови организации за текстил и облекло
Обсъдени бяха координирани действия за утвърждаване на българските производители от сектора на международните пазари Още
Информационен ден по инициативата Джеръми с участието на Съвета по иновации при БТПП
Покана за участие в бизнес мисия „ЕС - Индия: устойчивост на транспортния бизнес и изследванията"
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса „Проблеми и предизвикателства пред производството на електрическа енергия от ВЕИ”
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на производствените цени на вътрешния пазар през септември е с 0.3% над равнището от предходния месец
Цените в преработващата промишленост растат на годишна база Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Изменения и допълнения на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Предвижда се новите такси да влезат в сила от 1 януари 2013 г. Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Важно за ползвателите на АТА карнети, пътуващи за Украйна
Митническият кодекс предвижда глоби в случай на неспазване на правилата за временен внос в Украйна Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК прие Правила за прилагане на новия Финансов регламент
По-бърз и по-лесен достъп до фондовете на ЕС за европейските предприятия, градове, региони и научни изследователи Още