Брой 211 (216), 30-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ

Важно за ползвателите на АТА карнети, пътуващи за Украйна


Украинската търговско-промишлена палата, в качеството си на национална гарантираща организация за издаването на АТА карнети в Украйна, информира фирмите, че съгласно разпоредбите на Митническия кодекс на Украйна, украинските власти налагат глоби на титулярите по АТА карнети, които не спазват правилата за реекспорт на стоки от украинската митническа територия.

Титулярите на карнетите, които не са спазили срока за реекспорт на стоките си от украинската митническа територия, ще бъдат глобявани. Глобите не зависят от стойността на стоките, изнасяни под покритие на АТА карнета.

Размер на глобите   ТУК

Титулярите по карнети, които желаят да удължат срока за престой на техните стоки на територията на Украйна, следва да отправят молба за същото до украинските митнически власти.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на БТПП с браншови организации за текстил и облекло
Обсъдени бяха координирани действия за утвърждаване на българските производители от сектора на международните пазари Още
Информационен ден по инициативата Джеръми с участието на Съвета по иновации при БТПП
Покана за участие в бизнес мисия „ЕС - Индия: устойчивост на транспортния бизнес и изследванията"
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса „Проблеми и предизвикателства пред производството на електрическа енергия от ВЕИ”
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на производствените цени на вътрешния пазар през септември е с 0.3% над равнището от предходния месец
Цените в преработващата промишленост растат на годишна база Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Изменения и допълнения на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Предвижда се новите такси да влезат в сила от 1 януари 2013 г. Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Важно за ползвателите на АТА карнети, пътуващи за Украйна
Митническият кодекс предвижда глоби в случай на неспазване на правилата за временен внос в Украйна Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК прие Правила за прилагане на новия Финансов регламент
По-бърз и по-лесен достъп до фондовете на ЕС за европейските предприятия, градове, региони и научни изследователи Още