Брой 211 (216), 30-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Информационен ден по инициативата Джеръми с участието на Съвета по иновации при БТПП


Съветът по иновации при БТПП и Научно-изследователският сектор към Техническия университет – София, проведоха Информационен ден по инициативата Джеръми с фондовете „Илевън” и „Ланчхъп”, които бяха избрани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) през м. април т.г. Участваха студенти и преподаватели от Техническия университет, научни работници от БАН.

Фондмениджърите Тодор Брешков и Румен Илиев (от Ланчхъп) и Максим Гурвитц (от Илевън) разясниха процедурите за кандидатстване с бизнес идеи за финансиране от първите по рода си фондове за подкрепа на предприемачеството.

Съгласно предварителните прогнози на двата фонда, до края на 2015 г., до когато трябва да бъдат инвестирани средствата по инициативата JEREMIE, прозорците за кандидатстване ще бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца, като по този начин над 300 бизнес идеи ще могат да получат финансиране.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на БТПП с браншови организации за текстил и облекло
Обсъдени бяха координирани действия за утвърждаване на българските производители от сектора на международните пазари Още
Информационен ден по инициативата Джеръми с участието на Съвета по иновации при БТПП
Покана за участие в бизнес мисия „ЕС - Индия: устойчивост на транспортния бизнес и изследванията"
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса „Проблеми и предизвикателства пред производството на електрическа енергия от ВЕИ”
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на производствените цени на вътрешния пазар през септември е с 0.3% над равнището от предходния месец
Цените в преработващата промишленост растат на годишна база Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Изменения и допълнения на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Предвижда се новите такси да влезат в сила от 1 януари 2013 г. Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Важно за ползвателите на АТА карнети, пътуващи за Украйна
Митническият кодекс предвижда глоби в случай на неспазване на правилата за временен внос в Украйна Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК прие Правила за прилагане на новия Финансов регламент
По-бърз и по-лесен достъп до фондовете на ЕС за европейските предприятия, градове, региони и научни изследователи Още