Брой 211 (216), 30-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща на БТПП с браншови организации за текстил и облекло


Проведе се среща между БТПП, Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) и Браншова организация за текстил и облекло на Югозападна България (БОТО). В срещата участваха председателят на Палатата Цветан Симеонов, Валерия Жекова – председател на БАПИОТ и Константин Попов – управител на фирма „Мартекс 2” ООД и член на БОТО.

Беше обсъдено състоянието на сектора „Текстил и облекло” в България, областите за сътрудничество, обучение на членовете на браншовите организации, възможностите за утвърждаване на българските производители от сектора на международните пазари.

Коментирано бе и съдействието от страна на БТПП за участие на браншовите организации в европейски проекти, както и популяризиране на продуктите на техните членове чрез мрежата за електронна търговия Еcomgrid (Electronic Commerce Grid), която улеснява партньорските контакти между български и чуждестранни фирми.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на БТПП с браншови организации за текстил и облекло
Обсъдени бяха координирани действия за утвърждаване на българските производители от сектора на международните пазари Още
Информационен ден по инициативата Джеръми с участието на Съвета по иновации при БТПП
Покана за участие в бизнес мисия „ЕС - Индия: устойчивост на транспортния бизнес и изследванията"
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса „Проблеми и предизвикателства пред производството на електрическа енергия от ВЕИ”
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на производствените цени на вътрешния пазар през септември е с 0.3% над равнището от предходния месец
Цените в преработващата промишленост растат на годишна база Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Изменения и допълнения на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Предвижда се новите такси да влезат в сила от 1 януари 2013 г. Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Важно за ползвателите на АТА карнети, пътуващи за Украйна
Митническият кодекс предвижда глоби в случай на неспазване на правилата за временен внос в Украйна Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК прие Правила за прилагане на новия Финансов регламент
По-бърз и по-лесен достъп до фондовете на ЕС за европейските предприятия, градове, региони и научни изследователи Още