Брой 211 (216), 30-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Изменения и допълнения на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Постановление за изменения и допълнения на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г.

Измененията и допълненията в тарифата предвиждат промени в размера на таксите, съобразно Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите. В допълнение, за всички услуги, за които е налице многоетапност на процеса по предоставяне на услугата, в тарифата са определени такси за всеки етап от услугата, на който тя може да бъде прекратена. По този начин се предотвратява възможността икономическите оператори и другите заявители на услуги да заплащат държавна такса за неизвършени от администрацията на ДАМТН действия по предоставянето на услуги.

Постановлението предвижда и незначителни изменения и допълнения на наредбите за безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, които са свързани с посоченото по-горе заплащане на държавна такса за всеки етап от услугата, на който тя може да бъде прекратена.

Предвижда се Постановлението да влезе в сила от 1 януари 2013 г. Обществените консултации са с дата на приключване 15 ноември 2012. 

tarifa DAMTN_1.pdf

Добави нов коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на БТПП с браншови организации за текстил и облекло
Обсъдени бяха координирани действия за утвърждаване на българските производители от сектора на международните пазари Още
Информационен ден по инициативата Джеръми с участието на Съвета по иновации при БТПП
Покана за участие в бизнес мисия „ЕС - Индия: устойчивост на транспортния бизнес и изследванията"
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса „Проблеми и предизвикателства пред производството на електрическа енергия от ВЕИ”
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на производствените цени на вътрешния пазар през септември е с 0.3% над равнището от предходния месец
Цените в преработващата промишленост растат на годишна база Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Изменения и допълнения на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Предвижда се новите такси да влезат в сила от 1 януари 2013 г. Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Важно за ползвателите на АТА карнети, пътуващи за Украйна
Митническият кодекс предвижда глоби в случай на неспазване на правилата за временен внос в Украйна Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК прие Правила за прилагане на новия Финансов регламент
По-бърз и по-лесен достъп до фондовете на ЕС за европейските предприятия, градове, региони и научни изследователи Още