Брой 28 (285), 08-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Българският износ за страните от ЕС през периода януари - ноември 2012 г. е намалял с 3,1%


Износът на България за страните от Европейския съюз (ЕС) през периода януари - ноември 2012 г. е намалял с 3,1% спрямо същия период от предходната година. Това показват данните от последния анализ на Националния статистически институт (НСИ) за външната ни търговия с държавите-членки.

Износ

През този период износът ни към ЕС е в размер ба 22,1 млрд. лева. Основните ни търговски партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция, Белгия и Испания. Експортът към тях формира 75,5% от общия за Съюза.

В рамките на месец ноември 2012 г. износът на България за ЕС е бил в размер на 2,2 млрд. лева. Това представлява спад с 2,7% на годишна база.

Внос

За сметка на износа вносът ни от страните-членки в рамките на единадесетте месеца от миналата година се е увеличил с 8,9% в сравнение със същия интервал от 2011 г. Общата му стойност е 27 млрд. лв. по цени CIF (costs, insurance and freight). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

Повишение е отбелязано и при вноса за ноември 2012 г. - с 3,6% спрямо същия месец от предходната календарна година. Той е на стойност 2,7 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговско салдо

Външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) на България с Европейския съюз за периода януари-ноември 2012 г. е отрицателно. То е на стойност 4 913.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 3 854.5 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите единадесет месеца на 2012 г. най-голям ръст на годишна база е отбелязан в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (24,2%), а най-голям спад (26,4%) – при износа от сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)".

Най-голямо процентно увеличение при вноса от страните-членки е отчетено в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (48,4%), а намаление (с 8,4%) се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)".

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Осъществяването на реформа в политиката по таксите е от съществено значение за бизнеса
Необходима е аргументираност при определяне на техния размер и прилагане на разходопокривния подход Още
БТПП участва в публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2013 г.
Приоритетни области в бюджета са образование, реформа в транспорта, екология, инвестиции в инфраструктура Още
Зам.-председателят на Британската партия на независимостта посети Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса за търговските отношения между ЕС и Япония и перспективите за България
БТПП ще направи презентация на тема „Отношенията ЕС - Япония в контекста на програмата Европа 20-20” Още
Информационни семинари „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”
Семинарите ще се проведат във Видин, Монтана и Враца Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Българският износ за страните от ЕС през периода януари - ноември 2012 г. е намалял с 3,1%
Вносът ни от страните-членки е нараснал с близо 9% Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Доклад за редуциране на слабите места в обществените поръчки
Предлаганият модел за предотвратяване и разкриване на корупционни практики включва шест електронни платформи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирана Декларация за държавни/минимални помощи за 2013 г.
Общият размер на всички минимални помощи, предоставени на всяко едно предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро…. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство