Брой 28 (285), 08-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Кръгла маса за търговските отношения между ЕС и Япония и перспективите за България


На 12 февруари 2013 г. от 10:30 ч. в сградата на Информационното бюро на Европейския парламент в София (ул. “Московска” № 9), ще се състои Кръгла маса на тема „Търговските отношения ЕС – Япония: бъдещи перспективи и възможности за България”. Форумът се организира от Информационното бюро на ЕП в България и се провежда по инициатива и със специалното участие на българския член на ЕП - Метин Казак (АЛДЕ, ДПС) и японския посланик в България – Н.Пр.Такаши Коидзуми.

Кръглата маса ще се състои във връзка с приетата от Европейския парламент резолюция относно търговските преговори на Европейския съюз с Япония и предстоящото започване на преговорите за подписване на Споразумение за свободна търговия между ЕС и Япония. Българският евродепутат Метин Казак, член на Комисията по Международна търговия, е докладчик на Европейския парламент за търговските преговори на ЕС с Япония.

Какви са потенциалните ползи за европейската икономика и България от сключване на Споразумение за свободна търговия между ЕС и Япония? Какви са очакваните инвестиции и възможности от разкриване на нови работни места за европейските граждани в условията на икономическа криза? Какво е състоянието на икономическите отношения между българската и японска държава и препоръките на японските предприятия за тяхното по-нататъшно развитие? Това са част от въпросите, които ще бъдат дискутирани по време на форума.

Събитието ще бъде също така платформа за дебат на участници от Българската търговско-промишлена палата, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, депутати и представители на бизнеса.

С Резолюцията на Европейския парламент от 25 октомври 2012 г. относно търговските преговори на Европейския съюз с Япония, ЕП призовава Съвета да предостави разрешение на Комисията да започне преговори по Споразумение за свободна търговия с Япония, което да бъде "всеобхватно, амбициозно и изцяло обвързващо във всичките си разпоредби, засягащи търговията". Депутатите в Европейския парламент считат също така, че "следва да бъде взето под внимание значението на Япония като политически съюзник със сходен подход спрямо Европейския съюз при посрещането на новите предизвикателства на глобализирания свят". Според тях за ЕС е от ключово значение да задълбочи цялостно своите икономически и търговски връзки с големите световни икономики като Япония, за да реализира в максимална степен потенциала за работни места и растеж в съответствие със стратегията „Европа 2020“. Това е особено неотложен въпрос в контекста на продължаващата икономическа криза, високите нива на безработицата и недобрите прогнози за растеж в ЕС, се казва в резолюцията.

Допълнителна информация:

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2012 г. относно Доклада за търговските преговори на Европейския съюз с Япония

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Осъществяването на реформа в политиката по таксите е от съществено значение за бизнеса
Необходима е аргументираност при определяне на техния размер и прилагане на разходопокривния подход Още
БТПП участва в публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2013 г.
Приоритетни области в бюджета са образование, реформа в транспорта, екология, инвестиции в инфраструктура Още
Зам.-председателят на Британската партия на независимостта посети Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса за търговските отношения между ЕС и Япония и перспективите за България
БТПП ще направи презентация на тема „Отношенията ЕС - Япония в контекста на програмата Европа 20-20” Още
Информационни семинари „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”
Семинарите ще се проведат във Видин, Монтана и Враца Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Българският износ за страните от ЕС през периода януари - ноември 2012 г. е намалял с 3,1%
Вносът ни от страните-членки е нараснал с близо 9% Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Доклад за редуциране на слабите места в обществените поръчки
Предлаганият модел за предотвратяване и разкриване на корупционни практики включва шест електронни платформи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирана Декларация за държавни/минимални помощи за 2013 г.
Общият размер на всички минимални помощи, предоставени на всяко едно предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро…. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство