Брой 28 (285), 08-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2013 г.


По покана на Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община по направление „Финанси и стопанска дейност“, председателят на БТПП Цветан Симеонов и икономически анализатори на Палатата участваха в публичното обсъждане на бюджета на Столична община за 2013-та година.

В рамките на представянето стана ясно, че кредитният рейтинг на столицата е бил повишен на ВВВ/Стабилна перспектива (Standart & Poors, м. ноември 2012) и че София има нарастващ дял в работните места общо за страната от 28.3% на 31.5%.

За бизнеса е важно, че за 2013-та година са заложени инвестиции за 453 млн. лв., от които 150 млн. са бюджетни средства, 280 млн. по оперативни програми и 23 млн. са средства с инвестиционно предназначение от общинския приватизационен фонд.

Приоритетни области в бюджета са образование, реформа в транспорта, екология, инвестиции в инфраструктура.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Осъществяването на реформа в политиката по таксите е от съществено значение за бизнеса
Необходима е аргументираност при определяне на техния размер и прилагане на разходопокривния подход Още
БТПП участва в публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2013 г.
Приоритетни области в бюджета са образование, реформа в транспорта, екология, инвестиции в инфраструктура Още
Зам.-председателят на Британската партия на независимостта посети Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса за търговските отношения между ЕС и Япония и перспективите за България
БТПП ще направи презентация на тема „Отношенията ЕС - Япония в контекста на програмата Европа 20-20” Още
Информационни семинари „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”
Семинарите ще се проведат във Видин, Монтана и Враца Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Българският износ за страните от ЕС през периода януари - ноември 2012 г. е намалял с 3,1%
Вносът ни от страните-членки е нараснал с близо 9% Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Доклад за редуциране на слабите места в обществените поръчки
Предлаганият модел за предотвратяване и разкриване на корупционни практики включва шест електронни платформи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирана Декларация за държавни/минимални помощи за 2013 г.
Общият размер на всички минимални помощи, предоставени на всяко едно предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро…. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство