Брой 28 (285), 08-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Зам.-председателят на Британската партия на независимостта посети Палатата


Състоя се среща между Пол Нютъл – зам.-председател на Британската партия на независимостта, и председателя на БТПП Цветан Симеонов. В разговора участваха също евродепутатът Слави Бинев и зам.-председателят на Палатата Георги Стоев.

Бяха дискутирани въпроси, свързани със състоянието на малкия и среден бизнес в страната, корупционните практики, възможностите за по-нататъшно интегриране на ромското население в социално-икономическия живот на страната.

Разисквани бяха проблемите със свръх администрирането и свръх контрола, както и европейските практики в тази насока. Въпросът за оптимизиране на европейския бюджет също беше сред темите на срещата.

Председателят на БТПП посочи, че във време на икономически трудности е недопустимо да се предлага увеличение на бюджета на ЕС. Необходимо е да се помисли за съкращаването му, но главно за сметка на оптимизиране на администрацията, в това число и нейното редуциране. Ще бъде грешка, ако бъдат намалени средствата за образование, наука и иновации. Не бива да се пропуска и необходимостта от насочване на средства и усилия за намаляване на различията в равнищата на развитие на различните региони в ЕС.   

Участниците в срещата обсъдиха и възможностите за заетост и емиграционните нагласи на българските специалисти. Председателят на Палатата подчерта, че опасенията от имиграционен поток към Великобритания са преекспонирани. По оценка на БТПП висококвалифицираните кадри, които имат интерес за работа във Великобритания, са вече там, а търсенето на такава работна сила нараства в страната ни и има всички изгледи тя да предпочете да остане в България – държава с многократно по-ниски разходи за живот, отколкото в Обединеното кралство. Изхождайки от макроикономическата стабилност на страната, БТПП очаква също ръст на инвестициите и откриване на високоплатени работни места, може би още преди края на тази година.

НОВИНИ ОТ БТПП
Осъществяването на реформа в политиката по таксите е от съществено значение за бизнеса
Необходима е аргументираност при определяне на техния размер и прилагане на разходопокривния подход Още
БТПП участва в публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2013 г.
Приоритетни области в бюджета са образование, реформа в транспорта, екология, инвестиции в инфраструктура Още
Зам.-председателят на Британската партия на независимостта посети Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса за търговските отношения между ЕС и Япония и перспективите за България
БТПП ще направи презентация на тема „Отношенията ЕС - Япония в контекста на програмата Европа 20-20” Още
Информационни семинари „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”
Семинарите ще се проведат във Видин, Монтана и Враца Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Българският износ за страните от ЕС през периода януари - ноември 2012 г. е намалял с 3,1%
Вносът ни от страните-членки е нараснал с близо 9% Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Доклад за редуциране на слабите места в обществените поръчки
Предлаганият модел за предотвратяване и разкриване на корупционни практики включва шест електронни платформи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирана Декларация за държавни/минимални помощи за 2013 г.
Общият размер на всички минимални помощи, предоставени на всяко едно предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро…. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство