Брой 28 (285), 08-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Осъществяването на реформа в политиката по таксите е от съществено значение за бизнеса


Резултатите по проект „Политика на таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление“ бяха представени на 7 февруари по покана на Министерски съвет. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

БТПП следи реализацията на проекта и в тази връзка председателят на Палатата Цветан Симеонов и Олга Чугунска – анализатор в Палатата, се включиха в конференцията по разискването на въпросите, касаещи плана за осъществяване на реформата.

Засегнати бяха важни въпроси, един от които - съобразяване на таксите с разходите за съответните услуги.

За бизнеса в страната е от съществено значение извършване на реформа в политиката по таксите, с фокус върху аргументираност при определяне на техния размер и прилагане на разходопокривния подход. По този начин един от проблемите, изтъквани от инвеститорите като съществена пречка за осъществяване на техните планове за инвестиции в България, ще бъде премахнат.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Осъществяването на реформа в политиката по таксите е от съществено значение за бизнеса
Необходима е аргументираност при определяне на техния размер и прилагане на разходопокривния подход Още
БТПП участва в публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2013 г.
Приоритетни области в бюджета са образование, реформа в транспорта, екология, инвестиции в инфраструктура Още
Зам.-председателят на Британската партия на независимостта посети Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса за търговските отношения между ЕС и Япония и перспективите за България
БТПП ще направи презентация на тема „Отношенията ЕС - Япония в контекста на програмата Европа 20-20” Още
Информационни семинари „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”
Семинарите ще се проведат във Видин, Монтана и Враца Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Българският износ за страните от ЕС през периода януари - ноември 2012 г. е намалял с 3,1%
Вносът ни от страните-членки е нараснал с близо 9% Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Доклад за редуциране на слабите места в обществените поръчки
Предлаганият модел за предотвратяване и разкриване на корупционни практики включва шест електронни платформи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирана Декларация за държавни/минимални помощи за 2013 г.
Общият размер на всички минимални помощи, предоставени на всяко едно предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро…. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство