Назад

ЕК предлага всеобхватна реформа на митническия съюз на ЕС


Европейската комисия представи предложения за най-амбициозната и всеобхватна реформа на митническия съюз на ЕС от създаването му през 1968 г.

Предложените днес мерки дават водеща в световен мащаб, основана на данни визия за митниците в ЕС, която ще опрости драстично митническите процеси за бизнеса, особено за най-надеждните търговци. Като част от цифровата трансформация реформата ще съкрати тромавите митнически процедури и ще замени традиционните декларации с по-интелигентен, основан на данни подход към надзора на вноса. В същото време митническите органи ще разполагат с инструментите и ресурсите, от които се нуждаят, за да извършват правилна оценка на вноса и да спират вноса, който представлява реален риск за ЕС, неговите граждани и неговата икономика.

Днешната реформа е в отговор на текущия натиск, под който функционират митниците в ЕС, в това число огромното увеличение на обема на търговията, особено на електронната търговия, бързо нарастващия брой стандарти на ЕС, които трябва да бъдат проверени на границата, и променящите се геополитически реалности и кризи. Тя ще направи митническата рамка пригодна за една по-екологична, по-цифрова ера и ще допринесе за по-безопасен и по-конкурентоспособен единен пазар.

Повече информация ще намерите в документа тук.