Назад

Партньорство с Агенция „Митници“ за опростяване на митническите процедури за български компанииВ БТПП се проведе работна среща между председателя Цветан Симеонов и представители на Агенция „Митници“ - Пламен Павлов, заместник-директор, Илияна Цоловска, директор на дирекция „Последващ контрол“, и Росен Василев, директор на дирекция „Митническа дейност и методология“. Основна тема на разговора бяха възможностите за облекчаване на вноса и износа за българските компании.

Констатирано бе, че липсва достатъчно познаване на митническия режим и това затруднява външната търговия. Симеонов предложи сътрудничество между БТПП и Агенция „Митници“ за провеждане на обучения и запознаване на българските компании – производители, износители, вносители, транспортни компании, спедитори, с условията за регистриране като одобрен икономически оператор и  опростяване на митническите процедури за български компании.

Павлов разясни, че концепцията одобрен икономически оператор се основава на партньорство между митници и бизнес и е въведена от Световната митническа организация (СМО). Става въпрос за икономически оператори, които отговарят на набор от критерии и доброволно заявяват статут на одобрен икономически оператор. Те работят в тясно сътрудничество с митническите органи, за да се осигури общата цел за сигурността на веригата за доставки и имат право на редица преимущества в целия ЕС. Сред ползите са: допускане до митнически опростявания, намалени физически и документални проверки, уведомяване на оператора за проверки на стоките, обработване с предимство при митнически контрол и др.

Информационната кампания ще обхване и регионалните търговски палати в страната, браншови организации и асоциации.

Заинтересованите компании могат да заявят предварително своето участие в обученията на тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg.