Назад

Резултати от първия търг за съвместно закупуване на газ на ЕС


На 16 май еврокомисар Шефчович обяви резултати от първия търг за съвместно закупуване на газ на ниво ЕС в рамките на Енергийната платформа на ЕС.

Общо подадените оферти са за над 13,4 милиарда кубически метра, количество което надвишава търсенето на обявения търг (11,6 милиарда кубически метра газ). В търга са участвали 25 доставчици.

По-конкретно общият обем на реализираните оферти е 10,9 милиарда кубични метра като над 20 % е втечнен природен газ, а останалите почти 80 % са тръбопроводен газ.

Офертите обхващат 18 от 21 виртуални точки за търговия с тръбопроводен газ и двете виртуални точки за втечнен природен газ – северната и южната.

Особено положителен е фактът, че в най-уязвимите държави се наблюдава покриване на търсенето. Така например заявените от България доставки на газ са напълно посрещнати. В Украйна и Молдова са осигурени съответно 100% и 80% от заявените количества.