Назад

Предложеното от ЕК преразглеждане на Директивата за отговорност на продукта може да подкопае конкурентоспособността на Европа


В съвместно становище на Европалати и още 10 организации на бизнеса и индустрията* в Европа се анализират последиците от предложеното от ЕК преразглеждане на Директивата за отговорност на продукта (Product Liability Directive  - PLD). В позицията се посочва:

„В продължение на десетилетия Европа се прилага ефективен и балансиран режим на продуктова отговорност, както е посочено в Директивата за отговорност на продукта (PLD) от 1985 г. Тези правила са допълнени от съдебната практика на ЕС и на държавите-членки, което спомогна за поддържането на важния баланс между гаранцията, че производителите могат да въвеждат иновации и че потребителите имат справедливо право на компенсация.

Доказателство за ефективността на PLD е, че е направено само едно изменение на директивата (през 1999 г.) след нейното публикуване. Последните 23 години обаче донесоха значителна промяна, напредък и развитие и тази трансформация постави на дневен ред необходимостта от нови правила, които да гарантират, че този напредък е от полза както за бизнеса, така и за потребителите.

За съжаление, днес Европа е изправена пред фундаментални въпроси относно конкурентоспособността си, особено на фона на настоящата икономическа и геополитическа несигурност. Преразглеждането на PLD обаче ще послужи само за задълбочаване на тези опасения за европейските фирми, тъй като се очаква увеличаване на съдебните спорове и спекулативни искове като последица от новите концепции, въвеждани  с обновяването на директивата.

Добронамереният характер на преразглеждането на PLD имаше за цел да доведе до целенасочени промени, за да се вземат предвид новите въпроси около изкуствения интелект (AI) и интернет на нещата (IoT). Вместо това, предложението доведе до пълно преразглеждане, което променя дългогодишните и балансирани правила, които функционират добре, което от своя страна води до сътресение в почти 40-годишно функциониращо законодателство за гражданската отговорност. В резултат на това, националните съдебни системи ще бъдат натоварени с тежката задача за приспособяване към новите и непознати правила.

Жалко е, че такива фундаментални принципи са подложени на прекалено бързо обсъждане от институциите на ЕС, докато се опитват спешно да финализират преговорите. Опасението е, че неоптималните окончателни правила ще имат нежелани отрицателни последици за бъдещата съдебна практика и няма да вдъхнат доверие или да стимулират производството в Европа. Това противоречи на поетите от Съвета на ЕС ангажименти да гарантира извършването на оценка на въздействието на всяка инициатива на ЕС върху конкурентоспособността.“

Европалати и 10-те организации на бизнеса и индустрията в Европа призовават законодателите да вземат под внимание съображения, с които изискват  преразглеждането на PLD да гарантира следното:

◼ Отговорност на софтуера — Включването на софтуера в режим на строга отговорност носи множество нови въпроси, като например връзката с цифровите услуги или прилагането на концепцията за дефект на продукта.

◼ Достатъчна защита срещу злонамерени масови искове и финансиране на съдебни спорове от трети страни — Забелязва се нарастващ брой нерегулирани, мотивирани с печалба искове на трети страни, които се възползват от искове на потребители, за да започнат групови искове. Такива практики трябва да бъдат разгледани и предотвратени, но предложеното преразглеждане на PLD всъщност би ги улеснило.

◼ Точни ключови понятия — Разширяването на дефиницията за „щета“ при преразглеждането на директивата, така че да включва психологическа вреда и загуба на данни, ще предизвика само правна несигурност, тъй като може да доведе до несъответствие със законодателството на ЕС и националното право.

◼ Възстановяване на праговете — Паричните горен и долен праг, присъстващи в PLD от 1985 г., са от съществено значение за предотвратяване на натрупване на малки искове, за които МСП имат по-малко ресурси, за да се справят, и за да позволят на исковете да останат застраховаеми. Премахването им напълно подкопава целите за защита на потребителите. Обезпокоителен е фактът, че Комисията е пренебрегнала доказателствата, показващи ефективността на тези прагове.

Пълният текст на становището на англ. език ТУК
------------

BUSINESSEUROPE
COCIR Advancing Healthcare
DEGITALEUROPE
ECOMMERCE EUROPE
EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
Euro Commerce
European Justice Forum
Insurance Europe
MedTech Europe
ORGALIM Europe's technology industries