Назад

Експертна дискусия на тема “Европейските фондове и климатичните цели на ЕС. Поглед от България и ЦИЕ”


Институт за икономическа политика (ИИП)

организира

експертна дискусия на тема “Европейските фондове и климатичните цели на ЕС. Поглед от България и ЦИЕ”.

Дата: 8 декември 2023 г. /9:30 - 13:00 ч./

Локация: Зала Димят, Rosslyn Central Park Hotel Sofia (бул. "Витоша" 106, 1463 София)

Събитието има за цел да разгледа конкретни примери за ползите (или липсата на такива) от използването на европейско финансиране за реализиране на проекти в областта на климата и околната среда, както и да генерира препоръки и предложения как европейските средства да ускорят постигането на климатичните цели на ЕС с фокус България и региона на Централна и Източна Европа.

ПРОГРАМА

09:00 – 09:30   Регистрация

09:30 – 09:45   Откриване

09:45 – 10:45   Работна закуска: Ефективно използване на средствата от Европейския съюз. Реален инструмент за постигане на климатичните цели на ЕС или просто успешно отчетени проекти?

Ясен Георгиев, Изпълнителен директор, Институт за икономическа политика

Петко Ковачев, Изпълнителен директор, Институт за зелена политика

Александра Хирв, Проектен координатор, CEEweb for Biodiversity, Будапеща (tbc)

Алберто Вела, Старши експерт с ресор климат и енергия, European Environmental Bureau, Брюксел (tbc)

10:45 – 11:00   Кафе пауза

11:00 – 13:00   Интерактивна сесия: Препоръки и предложения как европейските средства да ускорят постигането на климатичните цели на ЕС?  

Ясен Георгиев, Изпълнителен директор, Институт за икономическа политика

Мариана Трифонова, Програмен директор и Старши анализатор, Институт за икономическа политика

13:00 - 14:00   Обяд

ИИП отправя покана за участие към различни заинтересовани страни като представители на гражданското общество, ресорните публични институции на национално и общинско ниво, консултантите по европейски проекти и др. Участието е безплатно, но изисква предварителна регистрация с цел по-ефективна подготовка на интерактивната дискусионна сесия.

Регистрация: до 12 ч. на 7 декември 2023 г. чрез попълване на онлайн формуляра.