Назад

Нов инструмент за откриване на финансирани от ЕС проекти за улавяне и съхранение на CO2


Целта на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. зависи, наред с други мерки, от инвестициите в улавянето, използването и съхранението на въглероден диоксид (CCUS). До средата на века ЕС ще трябва да улавя до 550 млн. тона CO2 годишно, за да изпълни целта си за намаляване на емисиите до нетна нула.

В отговор на активната подкрепа от страна на ЕС за CCUS през последните години значително нараснаха инвестициите в изследвания и внедряване на CCUS. От 2018 г. насам CINEA е изградила портфолио от 84 проекта, обхващащи 2,3 млрд. евро принос на ЕС под формата на безвъзмездни средства и включващи 534 бенефициенти от 42 държави в цялата верига на стойността на CCUS. Тези проекти се финансират от три програми на ЕС:  Механизъм за свързване на Европа в областта на енергетиката, Иновационния фонд и Хоризонт Европа.

С цел да се илюстрира съвместната подкрепа на ЕС за нововъзникващия пазар на CCUS и синергиите между програмите, които CINEA управлява, Агенцията стартира нов цифров инструмент, който позволява на зрителите интерактивно да открият как се разпределя финансирането от ЕС в сектора, какви проекти са получили подкрепа и как тези проекти допринасят за стимулиране на европейските иновации в областта на чистите технологии в сектора, за прилагане на благоприятни за климата решения и за подобряване на околната среда и живота на гражданите на ЕС.

Този инструмент се публикува по повод на Форума на ЕС за CCUS, който се проведе в Олборг, Дания, на 27-28 ноември, на 4-тата конференция PCI Energy Days в Брюксел, Белгия и заедно с обявяването от ЕК на новия списък на проектите от общ/взаимен интерес съгласно преразгледания регламент TEN-E, който предоставя права и достъп до публично финансиране, наред с другото, на важни 14 трансгранични мрежи за CO2 в Европа.

Тук можете да разгледате инструмента.

Източник: European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency