Назад

Открита е новата сграда на Института GATE


На бул. "Джеймс Баучер" 5 (Кампус „Лозенец”) се състоя тържествено откриване на новата сграда на Института GATE и на годишния му форум под надслов „Up to Gate: Technology, Big Data & Beyond. Open Up for Innovation“. 

Новата високотехнологична сграда на GATE е разположена в кампуса на Софийския „Св. Климент Охридски“ на бул. „Джеймс Баучер“ в съседство с Факултетите по химия и фармация, математика и информатика и физика. Още от пръв поглед архитектурата й подсказва важната роля на института на водещ изследователски център в технологиите на бъдещето, чиято мисия е да направи живота на хората по-добър чрез съвременните достижения на науката.

На откриването присъстваха ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев, министър-председателят на Република България акад. Николай Денков, Мария Габриел, зам. министър-председател на Република България, проф. дфн Анастас Герджиков, председател на Управителния съвет на GATE, проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на изпълнителна агенция „Програма за образование“, представители на Европейската комисия, представители на Технологичния университет „Чалмърс“, на Софийския университет и гости.

Директорът на Института GATE към Софийския университет проф. Силвия Илиева припомни, че през 2019 г. представители на Софийския университет и стратегическите партньори Технологичният университет „Чалмърс“ и „Чалмърс  Индустритекник“, Швеция, създадоха Института GATE, който е първият Център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствен интелект. До този момент в института работят 49 изследователи и експерти, половината от тях са жени. Проф. Илиева изтъкна, че екипът е интердисциплинарен, с водещи изследователи, които създават следващото поколение млади изследователи. През тези години над 50 стажанти са преминали през института.

Ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев заяви, че днешното събитие е знаменателно, защото си личи политическата воля, която иска да ситуира България в челото на съвременните процеси, които текат в 21 век, личи си енергията и желанието на цялата ни колегия и на тази огромна мрежа, която е създадена, за да се впишем органично в световните тенденции на изследванията в тази област. напълно европейски вид, което е голямо завоевание за България. Накрая ректорът пожела успешна работа оттук нататък и много нови успехи.

Днес, 6 декември, продължава организираният съвместно от Института GATE и Технологичния университет „Чалмърс“ и „Чалмърс  Индустритекник“, Швеция,  форум под надслов „Up to Gate: Technology, Big Data & Beyond. Open Up for Innovation“. На него изследователите от GATE ще разкрият възможностите за приложни изследвания в областта на големите данни и изкуствения интелект в новия си дом. Те ще представят и дейността на екипите в направленията, в които работят – „Дигитално здравеопазване“, „Градове на бъдещето“, „Интелигентно правителство“, както и как чрез високите технологии и изкуствения интелект може да се противодейства на дезинформацията, какъв е потенциалът на пространствата от данни (Data Spaces), GATE като тестов център за нови технологии с двойно предназначение в рамките на гражданско-военния орган на НАТО за стимулиране на иновациите в отбраната (DIANA).

От 8 до 10 декември в рамките на форума “Up to GATE. Technology, Big Data & Beyond. Open Up for Innovation” институт GATE ще бъде домакин на GATE-AEC Хакатон София заедно с организаторите на най-големия хакатон в тази сфера – AEC Hackathon (Architecture, Engineering and Construction Hackathon). Първото по рода си събитие в Централна и Източна Европа, подкрепено от тази общност ще насърчи връзката между информационните технологии, световни експерти и представители на компании, работещи в сферите на архитектурата, строителството, мобилността и градското планиране, като крайният очакван резултат е решаване на конкретни казуси, свързани с развитието на градската среда.

За институт GATE:

Мисията на Институт “Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) към СУ „Св. Климент Охидски“ , създаден през 2019 г., е да провежда приложни изследвания, да развива иновации и да предлага образование в областта на данните и изкуствения интелект. Институтът има натрупан богат опит на базата на редица успешни проекти, целящи разрешаването на ключови обществени проблеми като болестта на Алцхаймер и дезинформацията.

GATE е българският хъб на IDSA (International Data Spaces Association), насочващ и обединяващ националните усилия в посока използване и споделяне на данни както в бизнеса, така и в обществено значими области. Целта на хъба е да бъде движеща сила в ангажирането на бизнеса и публичните и градските администрации, както и инкубатор и акселератор, който да ускори създаването на иновациите, базирани на обмена на данни и тяхното използване на национално и регионално ниво.

От 2022 г. GATE е тестов център в сферата на големите данни и изкуствения интелект. Като част от мрежата на DIANA (мрежа от административни, тестови и аналитични центрове за подпомагане намирането на решения на критични за трансатлантическата сигурност технологични предизвикателства, като направи сътрудничеството между индустрията, стартъп компаниите и научните среди още по-тясно), той приема иноватори от целия Алианс, които да тестват своите разработки с цел оценка, валидиране и верификация.

Проект „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE) се финансира по програма Хоризонт 2020 WIDESPREAD 2018-2020 TEAMING Phase 2 и по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.