Назад

Нова възможност за финансиране на енергийни проекти по стратегията на ЕС за Дунавския регион


От 27 ноември 2023 г. до 29 март 2024 г. е открита нова възможност за финансиране на проекти по приоритетна област 2 „Устойчива енергетика“ на стратегията на ЕС за Дунавския регион. В рамките на процедурата ще бъдат разпределени 3.6 млн. евро, като всеки от одобрените проекти може да разчита на безвъзмездно финансиране до 50 хил. евро, ако адресира едновременно трите цели на програмата или до 100 хил. евро, ако са включени и някакви подготвителни дейности. Безвъзмездното финансиране е до 80% от всеки проект.

Приоритетна област 2 „Устойчива енергетика“ има три основни цели – да координира регионалните енергийни политики в различни области за използване на пълния потенциал на регионалния енергиен пазар; да подпомага интегрирането на енергийните пазари на страните извън ЕС и да ги подкрепя при прилагането на достиженията на правото в областта на енергетиката и да се ангажира с технологични разработки, повишаващи енергийната ефективност в региона и засилващи използването на възобновяеми енергийни източници.

Информация за конкурсната процедура може да бъде намерена на следния интернет адрес: https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/seed-money-facility-call.

На 7 декември ще бъде проведен уебинар за кандидатстващите участници, регистрация за който може да бъде направена на  https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/smf-lead-applicant-webinar. На 15 февруари предстои нов уебинар.

Стратегията на ЕС за Дунавския регион се изпълнява от 2011 г. по инициатива на 14 държави, чиято територия е около реката. Стратегията не разполага със собствено финансиране, а разчита на финансова подкрепа от различни европейски източници. Изпълняваните по стратегията проекти подкрепят икономическото, социалното и териториалното развитие на региона и сближаването на дунавските държави.