Назад

Голяма португалска верига за хранителни и нехранителни стоки проявява интерес към внос на български стоки в Португалия


По информация от Посолството на България в Лисабон, португалската компания MC Sonae, собственик на една от най-големите португалски вериги за хранителни и нехранителни стоки Continente проявява интерес към внос на български стоки в Португалия. Компанията желае да установи контакт с български търговци/ производители на нехранителни стоки, които да бъдат внасяни и предлагани в магазините от веригата (магазините Continente предлагат широкоспектърен асортимент от стоки и са сравними по своето естество с веригите Метро, Carrefour, Auchan). Като примери са посочени: съдове за хранене, трапезна стъклария, готварски съдове, големи пластмасоми играчки, интериорни мебели, кутии за съхранение, куфари и чанти за пътуване.

Търсят се надеждни български компании, които вече изнасят за чужбина български стоки за подобни вериги магазини, както и производители на нехранителни стоки, доставчици, които снабдяват търговци в Испания и Португалия.

В случай че отговаряте на горепосочените изисквания и желаете да се свържете с португалската компания, моля изпратете контактни данни /име на компанията, лице за контакт, адрес, тел., ел. поща, интернет адрес/ до БТПП, дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, e-mail: irelations@bcci.bg най-късно до 20 март 2023 г.