Назад

Покана за конференция на тема „Арбитраж в услуга на бизнеса“


Българската търговско-промишлена палата организира международна конференция на тема „Арбитраж в услуга на бизнеса“. По време на събитието ще бъдат обсъдени теми, свързани с арбитражната компетентност, самостоятелността и обслужващия характер на арбитражната клауза по отношение на материално-правния договор, изпълнението на чуждестранни арбитражни решения, както и с практиката на ВКС във връзка с тълкуване на понятието „потребител“.

В конференцията ще вземат участие арбитри на Арбитражния съд при БТПП, членове на адвокатски колегии, съдии и юристи, както и представители на партньорски организации от Полша, Полската търговска палата и Регионалната търговска палата на гр. Бялисток, Полша.

Конференцията е подходяща за представители на бизнес и юридическите среди, организации и специалисти, които имат пряко отношение към темите.

Конференцията ще се проведе на 23 март 2023 г. (четвъртък) от 10.00 часа в сградата на БТПП, гр. София, ул. „Искър“№ 9, ет. 1, зала А. Мероприятието ще бъде отворено онлайн за всички желаещи, които нямат възможност да присъстват на място.

Участието ще Ви даде възможност да се запознаете с възможностите за арбитраж в сферите на бизнеса, както и да споделите активно своето мнение, с което да допринесете за провеждането на задълбочена и пълноценна дискусия.

Работни езици български и полски със симултанен превод.

Участието е безплатно, но изисква предварителна регистрация тук до 22 март 2023 г. За допълнителна информация тeл.: +359 2 81 17 546; 561, е-mail: acourt@bcci.bg

Предварителна програма на конференцията