Назад

Партньорство с WIFI България за обучения в различни направления и професионални нива


Председателят на БТПП проведе среща с  Мирена Колева и  Мария Пищалова, представители на WIFI България. WIFI (Wirtschafts Förderungsinstitut) е обучителна организация, част от Стопанската камара на Австрия, създадена преди повече от 70 години и един от най-големите обучителни институти не само в Австрия, но и в Европа чрез международната си мрежа - WIFI International Network. WIFI България предлага обучения в различни  направления и професионални нива.

На срещата бяха обсъдени възможностите за активизиране на сътрудничеството между двете организации в сферата на предоставяне на нови обучителни програми и продукти съобразени с нуждите на българската икономика. Акцентът при обученията са възможностите за приложение на австрийския опит като начин на работа и повишаване знанията и уменията на персонала. Схемата за обучения следва да бъде гъвкава, обновявана с времето, за да отговаря на изискванията на пазарната икономика. След кризите, всяко предприятие трябва да се върне към устойчиво развитие, а това изисква конкретни за компанията обучителни курсове и квалификации, гарантиращи развитие на персонала.

Съвместните усилия ще са насочени към подпомагане на фирмите и браншовите организации,  членове на БТПП за обучение на персонала и развитие на личностните компетенции. Високото качество на обучението ще се подсигури от участието на доказани експерти, тренери и специалисти.

Като следваща стъпка предстои конкретизиране на програми и обучения, които ще бъдат публикувани своевременно и подробно.