Назад

Министър Велкова: Предлагаме пакет от приходни и разходни мерки за ограничаване на дефицита до 3%


„Днес на заседанието на МС беше прието протоколно решение за съставяне на проекта на Закон за държавния бюджет за 2023 г. с дефицит от 3 %. Не е разглеждана средносрочна прогноза, не е разглеждан законопроект, а само сценарий, тъй като съгласно т.нар. удължителен закон в края на м. април правителството трябва да внесе в НС проект на Закон за държавния бюджет за 2023 г.“. Това обяви министърът на финансите Росица Велкова на брифинг в МФ. Тя напомни още веднъж, че при действащите приходни и разходни политики, приети от 45-то, 47-то и 48-то НС, дефицитът за 2023 г. възлиза на 6,9 % от БВП на начислена основа. По думите ѝ основното в тази сценарий е, че законопроектът ще бъде разработен с дефицит от 3 % от БВП на начислена основа, като при изготвянето ѝ са проведени неформални консултации с работодателите и синдикатите. Тя обяви, че проектът на Закон за бюджета за 2023 г. ще бъде поставен на обществено обсъждане на 3 април, така че съгласувателната процедура да бъде спазена и в края на април Министерският съвет да го внесе в парламента.

„Ще предложим пакет от приходни и разходи мерки, с които да ограничим размера на бюджетния дефицит до 3 % от БВП. По отношение на приходната част на обществено обсъждане ще бъдат представени промени в данъчните закони, с които се предвижда въвеждане на еднократна солидарна вноска за второто полугодие за тази година или т. нар данък свръхпечалба за всички юридически лица на базата на принципите, заложени в Регламент 2022/1854 на Съвета от 06 октомври 2022 г. Предлага се определяне на 100 % дивидент за държавата на публичните предприятия след приспадане на счетоводната загуба“, обяви министърът. Сред обявените от нея предложения са възстановяване на някои от намалените ставки на ДДС и на акцизи, както и увеличаване на акциза на т. нар. вейпове. Министър Велкова уточни, че няма да се променят действащите към момента ставки за брашно, хляб, бебешки стоки и книги. Предвижда се с акт на МС да се увеличат тол такси и концесионни възнаграждения. Правителството планира засилване на фискалния контрол и въвеждане на предварително задължение да се декларира ДДС при селектирани рискови стоки. „Очакваният ефект от предложенията за приходни мерки е в размер на 6 млрд. лв., като с тях ще се осигури изпълнението на швейцарското правило от 1 юли при индексирането на пенсиите и ще се гарантира изплащането на увеличението на заплатите“, съобщи Росица Велкова. Министърът на финансите напомни, че при заплащането в публичния сектор през 2022 г. се е образувала асиметрия, като за преодоляването ѝ се предвижда увеличаване с 10 % само на тези бюджетни структури, които не са получили никакво повишение на възнаграждението през миналата година, в т.ч. и увеличение на учителските заплати. 

„В разходната част се планира ограничаване на разходи за командировки, за издръжка и представителни разходи. С оглед гарантиране на спазване на правилото за бюджетен дефицит от 3 %, правителството ще предложи на НС да се приемат буфери – единият е въвеждане на забрана капиталовите разходи да бъдат пренасочване за покриване на друг вид разходи, която е допустима съгласно Закона за публичните финанси. Вторият буфер е връщането на правилото за 90 % изпълнение на разходите до края на третото тримесечие на годината, а при очаквано свиване на бюджетното салдо от 3 % ще бъдат отпускани останалите 10 % през четвъртото тримесечие“, посочи тя.  Министърът анонсира, че в случай на преизпълнение на заложените приходи възнагражденията в приходните агенции ще бъдат увеличени.

Финансовият министър анонсира, че предстои да бъдат публикувани за обществено обсъждане отново промените в Кодекса за застраховането. „Проведохме срещи със Съюза за стопанска инициатива, но предложеният от тях алтернативен текст беше отхвърлен от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО). Тъй като времето напредва, отново предлагаме варианта, изготвен от работната група към НС. Ако в хода на общественото обсъждане постъпят предложения, сме готови да ги обсъдим и приемем, при условие че бъдат одобрени от ЕОЗППО“, отбеляза министър Велкова.