Работодателите са за доставки на газ при запазване на цените

Настояват да се направят законови изменения за въвеждане на допълнително облагане на свърхпечалбите на дружествата в енергетиката Още

Партньорство със Сдружение "Соларна Академия България"

При обучение на висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност Още

БТПП работи съвместно с полска регионална палата по нов европейски проект

Организиране на обучения и семинари като част от Академия за професионално обучение и саморазвитие Още

Представяне на програмата "Еразъм за млади предприемачи" във Варна

Възможности за осъществяването на обмени в САЩ, Канада, Тайван, Израел, Сингапур и Южна Корея Още

България ще създаде първата регионална платформа като част от платформата на ЕС за закупуване на енергия

В рамките на този пилотен проект ще бъдат разгледани нуждите от газ и електричество, техните цени и потоци Още

Справка със свободен или регистриран достъп в регистър БУЛСТАТ

Регистрираният достъп се осъществява с КЕП или сертификат, издаден от Агенция по вписванията Още

Доклад на Европейската сметна палата относно правата върху интелектуалната собственост

Тези права имат съществена роля в една икономика, основана на знанията Още