Партньорство с Агенция „Митници“ за опростяване на митническите процедури за български компании

Планира се информационна кампания относно условията за регистриране и получаване на статут на одобрен икономически оператор Още

Съюзът на арабските камари проучва възможностите България да се превърне в логистичен хъб за страните от Арабската лига

Организацията подготвя серия от събития за обсъждане на идеи за съвместни инвестиции и проекти Още

Особеностите на нетипичната заетост – тема на международна партньорска среща

Провежда се кратко онлайн проучване относно нуждите на т.нар. „нетипични служители" Още

ЕК предлага всеобхватна реформа на митническия съюз на ЕС

Визия, основана на данни - за един по-опростен, по-интелигентен и по-безопасен митнически съюз Още

Резултати от първия търг за съвместно закупуване на газ на ЕС

Заявените от България доставки на газ са напълно посрещнати Още

СТИВ - Сеул с инициативи за развитие на българо-корейските търговско-инвестиционни отношения

През следващия месец предстои размяна на бизнесделегации за активизиране на контактите на фирмено равнище Още

Оферти за бизнес партньорство

Франция, Италия, Словакия, Турция, Украйна Още