Назад

Обмен на опит по програма "Еразъм за млади предприемачи"


Като посредническа организация по програмата Еразъм за млади предприемачи, Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви представи профилите на опитни предприемачи от няколко страни, които желаят да осъществят обмен по програмата и да споделят опит с млади предприемачи от България.

Програмата осигурява съдействие на желаещи предприемачи да придобият необходимите умения за стартиране и/или успешно управление на малък бизнес в Европа. Новите предприемачи се събират и обменят знания и идеи за развитие на бизнеса с опитен предприемач, при когото остават и работят заедно в продължение на един до шест месеца. Престоят на младите предприемачи е частично финансиран от Европейската комисия.

Представяме опитни предприемачи от няколко страни, които желаят да осъществят обмен с млади предприемачи от България:

Жена предприемач от Латвия с 6 години опит в областта на информационните технологии, комуникационно и офис оборудване, информационни услуги предлага сътрудничество на млад предприемач, който има опит в програмирането на уеб базирани решения чрез JavaScript, работа с база данни MySql и разбира основните принципи на Laravel, Tailwind CSS. Предприемачът домакин може да предостави менторинг и практически насоки за разработване на стратегия относно програмиране и информационни решения за конкретен пазар, започване на бизнес, пазарна и маркетинг стратегия, проучване на клиентите и ползвателите, изграждане на професионална мрежа и контакти в бранша.

Предприемач от Армения, работещ повече от 20 години в областта на селското стопанство предлага сътрудничество на млад предприемач, който има интереси в изграждането и разработването на малки и средни стопанства с оранжерии. Предприемачът е активен в устойчивото и прецизно селско стопанство, вертикално изграждане, в градска среда, водни системи, изграждане на оранжерии, с помощта на възобновяеми енергийни и автоматични решения. Домакинът има опит и с европейски и национални проекти. Компанията му предлага услуги в гореспоменатите области и има постижения с иновативни продукти.

Дама - предприемач от Испания, е активна в областта на образованието и обучителните услуги. Проявява интерес към партньорство с предприемач от България. Има опит в проекти по програма Еразъм, по-специално в управлението на културни проекти, креативни дейности, събития с участието на хора на изкуството, практикуване на сериграфия. Подходящият млад предприемач трябва да има интереси и опит в креативни дейности, културен обмен, обществени дейности, активности за личностно усъвършенстване, занаяти и др.

Предприемач от Италия има опит в областта на рекламата, дигитален маркетинг, маркетинг на социални мрежи, пазарни проучвания и анализи, както и с европейски проекти. Предлага сътрудничество на млад предприемач с дигитални умения и иновативни идеи.

Предприемач от Литва има опит в областта на финансовите и застрахователни услуги. Предлага обмен на млад предприемач с познания в продажбите, маркетинг, бизнес развитие.

В случай че предложените предприемачи представляват интерес за Вас, може да обсъдите възможностите за осъществяване на обмен по програмата с: БТПП, Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“:

Габриела Димитрова, тел.: 02 8117 489, е-мейл: interdpt@bcci.bg
Мирослава Маркова, тел.: 02 8117 494, е-мейл: m.markova@bcci.bg