Назад

Представяне на шведския крайбрежен регион Халанд (югозападна Швеция)


Halmstad university

Провинцията е на първо място сред всички региони в ЕС по инвестиции в научни изследвания и иновации

Регион Халанд е с население 340 000 души. Това е четвъртият най-гъсто населен район в страната, с най-високо ниво на имиграция (населението е нараснало с 13% за последните 10 г.) и най-голяма продължителност на живота в Швеция. Състои се от шест общини и в него се намира едно от 10-те най-големи пристанища в страната.

Чуждестранни компании дават работа на 16% от заетите. В периода 2000-2021 г. броят на притежаваните от чужденци фирми се е увеличил от 268 на 792 (196%). Най-често инвеститорите са от Норвегия, Дания, Германия и Нидерландия.

Нивото на безработица е 5,1%, докато средното за Швеция е 6,8%. Средният доход също расте по-бързо и е по-висок от този на национално ниво. Регионът е на 1-во място в страната по нарастване на работни места, изискващи висока квалификация и умения (58% увеличение спрямо 2008 г.). Има регистрирани 2 282 стартъпи, като по този показател Халанд е на пето място в страната. Работната сила в региона се е увеличила с 18% от 2000 г. корпоративният данък е 20,6%.

Обявен за най-атрактивен регион за работа и живот в Швеция за 2023 г., и за втория най-иновативен в национален план. Около 38% от работещите могат да достигнат работното място в рамките на 30 минути с колело. Класиран е на трето място като район с най-добър потенциал за развитие на износа. Правителството го обявява за най-добрия експортноориентиран регион за 2021 г. Износът е нараснал с 50 5% за 5 години, основно за ЕС, Далечния изток, Северна и Централна Америка, а вносът е от ЕС, съседните страни, Далечния изток. Общият обем на износа от Халанд е за 28,7 млрд. шведски крони (около 2,6 млрд. евро).

Губернаторът на региона силно подкрепя развитието на икономика, базирана на иновации. Основен актив са високо образованите млади хора в области, които създават икономически растеж - инженерство, компютърни науки, изкуствен интелект, бизнес и медицина - фактор за развитие на сектори като информационни технологии и други сфери с висок иновационен потенциал. Провинцията е в много добра позиция да привлича нови технологични и иновационни компании и има амбиция да се превърне в център за развитие на компании от сектора на информационните технологии. Халанд е на първо място сред всички региони в ЕС по инвестиции в научни изследвания и иновации. Освен това е класиран на второ място в доклада за устойчиво развитие на ООН. До 2045 г. се планира 100% от използваната електрическа енергия да е от възобновяеми източници. През 2020 г. този дял е 78%. Очакваните инвестиции от правителството за зелен преход в региона за периода 2018-2040 г. са за 300 млн. крони (28 млн. евро).

В местния университет Halmstad university се обучават 12 000 студенти в 50 дисциплини, работят 700 души, от които 66 професори. Тази година той отбелязва 40 г. от своето създаване. В допълнение към своята известна академия, университетът се стреми да поддържа високи стандарти за научни изследвания и научно-развойна дейност, и е допринесъл за различни постижения и подобрения в сферата на здравеопазването, умните градове и общности, дигитализацията и социалните промени в обществото, умните електронни системи, дигиталните иновации. Въпреки че университетът е млад, той включва много различни факултети и академични програми с достижения в научната област. Отдава също така голямо значение на специалностите за академичен обмен с университети в Европа и чужбина, вкл. по програмата на ЕС „ЕразъмЗ+. Има споразумения за сътрудничество с над 180 висши учебни заведения по света. По програмите за студентски обмен университетът приема около 200 чуждестранни студенти и изпраща зад граница 90.

Част от университета е творческата работилница (FAB LAB) - генератор на умения и новаторство, споделено пространство, машини, технологии и студенти и учители, посветени на майсторенето във всичките му аспекти - от ЗД принтиране и лазерно рязане до различни инструменти.

Представяне на 2 високотехнологични компании в региона:

HMS Networks

Създадена в гр. Халмстад през 1998 г. В нея са заети над 800 души, като годишният й оборот за 2022 г. възлиза на 225 млн. евро. компанията оперира в 18 страни от Европа, Северна Америка, Азия и в Австралия. Основната дейност на компанията е в сферата на информационните и комуникационните технологии, по-конкретно предоставяне на решения за електроапаратура, компоненти за автоматизация и индустриална комуникация, професионални инструменти и машини, широк набор от продукти за инсталация, поддръжка и експлоатация на промишлени съоръжения в секторите на производството, транспорта и инфраструктура, енергетиката. Последният завод на компанията е бил открит наскоро в Румъния.

Odinwell
Иновативна шведска компания, която притежава патент за производството на високотехнологичен бинт за превързване на рани, в който са вградени оптични влакна и сензори. Фирмата е на последна фаза на сертифициране на иновативното решение, което позволява многостранно наблюдение върху процеса на зарастване на превързаните открити рани, като също така се използват и възможностите на изкуствения интелект. Нововъведението позволява осъществяване на връзка с компютърни устройства в медицинските заведения, където се събира и анализира събраната информация за процеса на оздравяване на пациентите. С изпълнителния директор на компанията обсъдихме възможностите за производство в България на високотехнологичните превързочни материали - високо качество бинт и дигитални фибро-оптични сензори за вграждане. Компанията има интерес за установяване на партньорство с български фирми. За контакти: БТПП, Дирекция "Международно сътрудничество", e-mail: interdpt@bcci.bg

Информация от Посолството на България в  Стокхолм