Назад

Обнародвани актуални образци на декларации по ЗМДТ


В "Държавен вестник", брой 1 от 02.01.2024 г. (Неофициален раздел)  са обнародвани заповеди на министъра на финансите: 

  • Заповед № ЗМФ-1312 от 28 декември 2023 г. за одобряване на образец на декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда, завършена в груб строеж, и на самостоятелните обекти в нея;
  • Заповед № ЗМФ-1313 от 28 декември 2023 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по ЗМДТ:

Образец на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, 4, 5 и 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти. 

Образец на данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

-  Образец на данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за облагане с данък на плавателно средство. 

Образец на данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък.

-----------

Публикация на  TITA.BG