Назад

Семинар на тема: "Преход към въглеродна неутралност и енергийна производителност"
Икономическите и обществените последици от кризата с климата предизвикаха вълна от разпоредби и изисквания за компаниите, насочени към климата. Развитието на МСП в бъдеще неминуемо ще бъде свързано с дейности за постигане на въглероднана неутралност и повишаване на енергийната производителност.

Габровската търговско-промишлена палата проведе семинар на тема:  "Преход към въглеродна неутралност и енергийна производителност". Той е част от двудневно обучение на фирмите от Габровска област по проект „Въглеродна неутралност и повишена енергийна производителност на МСП в Габрово и Габровска област“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, чрез програма „Бизнес развитие, иновации и МСП в България“. Участниците имаха възможност да се запознаят с измерване и изчисление на въглеродния отпечатък, какво представлява енергийната производителност и как се анализира това в една фирма. Лекторите от Техническия университет в Габрово представиха и основната нормативна база, която действа в настоящия момент в България, както и много полезни инструменти, които могат да се използват в практиката. Беше отделено специално внимание и на стратегиите, които трябва да следват фирмите. При пресмятанията се оказва, че не винаги най-скъпото и модерно е най-ефективно. Всички останаха изненадани от крайния резултат от изчислението на  икономиите и намаляването на въглеродния отпечатък само от замяна на осветлението в залата, в която се провеждаше обучението.

Втората част на обучението, която  е  свързана с планиране на конкретни дейности във фирмите и ресурси за тяхното финансиране, ще се проведе на 5 януари 2024 г.

Видео по проекта на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=hU5AbA31ozM

За допълнителна информация: 066 80 31 42, office@chamber-gabrovo.comГалина Михнева, Ганка Бакалова