Назад

Онлайн форум на тема „Споделяне на ноу-хау и практики за трансгранична електронна търговия с Китай“


Службата по търговско-икономическите въпроси -. Шанхай информира БТПП за предстоящото провеждане на онлайн форум на 18 декември 2023 на тема  „Cross-Border e-Commerce Know-how & Practices Sharing“ в Zoom https://us06web.zoom.us/j/87546142286  Meeting ID : 875 4614 2286.

Целта на форума е да запознае българския бизнес от сектора на храните, напитките и козметиката с новия начин на търговия на китайския пазар. По време на форума заинтересованите компании от българска страна ще могат да предоставят своите контакти, като същите ще бъдат разпространени сред китайски партньори. 

Трансграничната електронна търговия продължава да се развива бързо в Китай и вече затвърди мястото си като основен канал за продажба на вносни стоки в секторите козметиката, здравословната храна и хранителните добавки, за да достигнат до пазара почти мигновено. Става дума не само за трансгранично внасяне на продукти през митнически складове, а и за адаптиране на вашата търговска марка към китайския пазар.

Приложение:

Покана за форума

Регистрационна карта, която следва до 15 декември да се изпрати до СТИВ – Шанхай,
E-mail: ivet.nikolova@mi.government.bg